L’Oréal: Στις 10 κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο που εφαρμόζουν την ισότητα των φύλων

L’Oréal: Στις 10 κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο που εφαρμόζουν την ισότητα των φύλων
Παράλληλα, για 15η φορά βρίσκεται μεταξύ των World’s Most Ethixan Companies 2024.

Η L’Oréal ανακοίνωσε τη διπλή διάκριση που κατάκτησε: 1) Με την κατάταξη της ανάμεσα στις 10 κορυφαίες εταιρίες στον κόσμο και την πρώτη στη Γαλλία που εφαρμόζουν την ισότητα των φυλών, σύμφωνα με το Equileap. 2) Την αναγνώρισή της για 15η φορά μεταξύ των World’s Most Ethical Companies 2024, από την Ethisphere.

Equileap Gender Equality Report

Η Έκθεση Equileap Gender Equality Report and Rankin, η οποία αξιολόγησε βάσει μιας σειράς κριτηρίων 3.795 εισηγμένες εταιρείες από 27 αγορές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ισοδύναμης εκπροσώπησης των φύλων στο διοικητικό συμβούλιο, τα στελέχη, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το συνολικό εργατικό δυναμικό, καθώς και το χάσμα στις αμοιβές των φύλων και τις πολιτικές που σχετίζονται με τη γονική άδεια, τη σεξουαλική παρενόχληση και την αλυσίδα εφοδιασμού. Στη L’Oréal, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το 32% των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, το 57% όλων των βασικών θέσεων και το 62% των διευθυντών διεθνών επωνυμιών.

«Είμαστε πολύ υπερήφανοι που βλέπουμε ότι η πρόοδος που σημειώνουμε εδώ και χρόνια, παράλληλα με τη συνεχή δέσμευσή μας στη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη αναγνωρίζονται για ακόμη μία φορά. Θέλω να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες μας για τις προσπάθειές τους, οι οποίες φέτος μας έδωσαν την ευκαιρία να συγκαταλεχθούμε μεταξύ των δέκα κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο», δήλωσε ο Nicolas Hieronimus, Chief Executive Officer του LOréal Groupe. «Δεν είμαι μόνο προσωπικά πεπεισμένος, αλλά ξέρω από έρευνες σχετικά με τη συμμετοχή των υπαλλήλων ότι η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη είναι μια δύναμη που μας κάνει μια εταιρεία καλύτερη και αποτελεί σημαντικό κίνητρο στην ικανοποίηση και τη συμμετοχή των υπαλλήλων.»

Επιπλέον, ο Όμιλος επεκτείνει τη φιλοσοφία και τις δεσμεύσεις του για την ισότητα των φύλων στο σύνολο των λειτουργιών του, μέσω προγραμμάτων όπως το Inclusive Sourcing, το οποίο έχει ωφελήσει περισσότερους από 93.000 ανθρώπους παγκοσμίως και το έργο Fondation L’Oréal, το οποίο βοηθά τις γυναίκες και τα νεαρά κορίτσια να εκπληρώσουν τις δυνατότητές τους, μέσω προγραμμάτων όπως το For Women in Science.

«Για επτά συναπτά έτη, η L’Oréal έχει επιτύχει την αναγνώριση του Equileap, που στηρίζεται σε υγιείς πολιτικές και συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση της ισότητας των φύλων τόσο σε όλη την επιχείρησή μας όσο και εξωτερικά σε προμηθευτές και συνεργάτες», δήλωσε η Margaret Johnston-Clarke, Global Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer του L’Oréal Groupe. «Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τη διαφάνεια στα ζητήματα της ποικιλομορφίας, της ισότητας και της συμπερίληψης και να εφαρμόζουμε τις παγκόσμιες πολιτικές και μεθόδους προστασίας που απαιτούνται, για να διασφαλίσουμε επιτυχημένους και ανταποδοτικούς χώρους εργασίας που δεν αποκλείουν κανέναν».

WORLDS MOST ETHICAL COMPANIES

Παράλληλα, η διάκριση της L’Oréal ως μία από τις World’s Most Ethical Companies 2024 από την Ethisphere, τον παγκόσμιο ηγέτη στον καθορισμό και στην προαγωγή των προτύπων εταιρικής δεοντολογίας, αποτελεί την αναγνώριση ότι η εταιρεία συγκαταλέγεται μεταξύ αυτών που επιδεικνύουν δέσμευση στην επιχειρηματική ακεραιότητα, μέσω ισχυρών προγραμμάτων ηθικής, συμμόρφωσης και διακυβέρνησης. Η L’Oréal έχει λάβει την αναγνώριση αυτή 15 φορές και είναι μία από τις τρεις επιλογές στον κλάδο της βιομηχανίας που αφορά την Υγεία και την Ομορφιά. Το 2024 αναγνωρίστηκαν 136 νικητές από 20 χώρες και 44 βιομηχανίες.

Ethisphere Company Executive quote

«Αποτελεί έμπνευση να αναγνωρίζουμε τις πιο ηθικές εταιρείες στον κόσμο. Μέσω της αυστηρής διαδικασίας αναθεώρησης, βλέπουμε την αφοσίωση αυτών των οργανισμών στη συνεχή βελτίωση της ηθικής, της συμμόρφωσης και των πρακτικών διακυβέρνησής τους προς όφελος όλων των ενδιαφερόμενων μερών», δήλωσε η Erica Salmon Byrne, Chief Strategy Officer και Executive Chair της Ethisphere. «Οι εταιρείες που προάγουν τις καλύτερες κουλτούρες ηθικής και ακεραιότητας στην κατηγορία τους, θέτουν ένα πρότυπο για την εταιρική πολιτική ευθύνη προς τους συναδέλφους τους και τους ανταγωνιστές τους. Συγχαρητήρια στη L’Oréal για την απόσπαση αυτής της τιμής και για την απόδειξη ότι η δυνατή ηθική αποτελεί μια πραγματικά καλή επιχειρηματική πρακτική.»

Ethics & Performance: The Ethics Premium 

Οι εταιρείες που αναφέρονται ως World’s Most Ethical Companies 2024, παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με ένα συγκρίσιμο δείκτη παγκόσμιων εταιρειών κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιανουάριο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Μεθοδολογία

Η αξιολόγηση World’s Most Ethical Companies βασίζεται στο Ethics Quotient® της Ethisphere, ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο που απαιτεί από τις εταιρείες να παρέχουν πάνω από 240 διαφορετικά στοιχεία απόδειξης για την ηθική τους κουλτούρα, τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές (ESG) πρακτικές, το πρόγραμμα ηθικής και συμμόρφωσης, την ποικιλομορφία, την ισότητα και την ενσωμάτωση, καθώς και τις πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν μια ισχυρή αλυσίδα αξιών. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται σε περαιτέρω ποιοτική ανάλυση από το πάνελ εμπειρογνωμόνων μας, οι οποίοι αφιερώνουν χιλιάδες ώρες για να ελέγξουν και να αξιολογήσουν την ομάδα των υποψηφίων κάθε έτους. Μέσω αυτής της διαδικασίας που πραγματοποιείται, αναδεικνύονται οι βέλτιστες πρακτικές ηθικής και συμμόρφωσης από εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς και βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: