Μάρακ Ηλεκτρονική: Μείωση πωλήσεων και ζημιές το πρώτο εξάμηνο

Μάρακ Ηλεκτρονική: Μείωση πωλήσεων και ζημιές το πρώτο εξάμηνο

Η εταιρεία διευρύνει τις δραστηριότητες της στο εξωτερικό και στην εμπορική ναυτιλία.

Στο ποσό των 610.000 ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Μαράκ Ηλεκτρονική ΑΒΕΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2013, έναντι 1,656 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενοποιημένες ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 360.000 ευρώ, από 1,340 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν αρνητικά, στο ποσό των 77.000 ευρώ, έναντι επίσης αρνητικού ποσού 132.000 ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Σε σχέση με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2013, η διοίκηση προσπαθεί να διευρύνει τις δραστηριότητες της εταιρείας κυρίως στο εξωτερικό, αλλά και τη διατήρησή τους, όσο είναι δυνατόν, στο εσωτερικό. Οι προσπάθειες αυτές έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν καρπούς και η διοίκηση προσδοκά ότι τα αποτελέσματα θα καταστούν εμφανή στους αμέσως προσεχείς μήνες.

Για περισσότερα εταιρικά αποτελέσματα εδώ

Γίνονται προσπάθειες και αναπτύσσονται συστηματικές πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή της εταιρείας σε ανάληψη έργων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με μεγάλες τοπικές εταιρείες κυρίως στην περιοχή του Περσικού Κόλπου αλλά και σε χώρες, όπως το Αζερμπαϊτζάν. Τα έργα αυτά αναμένεται να ανέλθουν σε ποσοστό άνω του 50% του συνολικού τζίρου.

Παράλληλα, η διοίκηση αναμένει την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ, όπως έχει ανακοινωθεί από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εταιρεία έχει συμβάσεις και αναθέσεις έργων του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ που όμως δεν προχωρούν λόγω μη ενεργοποίησης του ΕΣΠΑ.

Τέλος, έχει γίνει στροφή στον τομέα της Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος είναι διεθνής. Η εταιρεία είχε ξεκινήσει με δραστηριότητες που αφορούν τα πλοία της Εμπορικής Ναυτιλίας από την ημέρα της ίδρυσής της, αλλά στην πορεία έδωσε βάρος σε έργα της ξηράς.