Μασούτης: Το στοίχημα της πανδημίας και ο μεγάλος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ποιοι παράγοντες υπονομεύουν την θετική τάση – Πάνω από 829 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2019 – Τα μεγέθη και οι προοπτικές.

Άνοδο πωλήσεων σε συγκρίσιμα καταστήματα προβλέπει για το 2020 η αλυσίδα supermarket Μασούτης, θεωρώντας ότι αυτή η τάση θα μπορούσε να ανατραπεί μόνο με την αύξηση της ανεργίας και την κλιμάκωση της κρίσης στον τουρισμό – έχοντας κλείσει το 2019 με κύκλο εργασιών 829,817 εκατ. ευρώ και με κέρδη μετά από φόρους 8,262 εκατ. ευρώ (από 770,349 εκατ. ευρώ και 13,64 εκατ. ευρώ αντίστοιχα το 2018).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η διοίκηση στην οικονομική έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019, παρόλο που οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τη διενέργεια αξιόπιστων και αντικειμενικών προβλέψεων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19, το 2020 ο κύκλος εργασιών στα συγκρίσιμα καταστήματα θα παρουσιάσει άνοδο.

Σημειώνεται ότι ο τζίρος στην προ Covid- 19 περίοδο (30/01-23/02) παρουσίαζε θετική τάση η οποία εκτοξεύτηκε μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Ανάλογα με τη εξέλιξη των μέτρων καταπολέμησης του Covid-19 αναμένεται αυτή η τάση να περιοριστεί.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Μασούτης, ο μοναδικός συντελεστής που θα μπορούσε ν’ αλλάξει τα πράγματα σε πτωτική κατεύθυνση είναι, η μείωση του διαθέσιμου καταναλωτικού εισοδήματος είτε λόγω αύξησης της ανεργίας είτε λόγω της μείωσης των τουριστών λόγω της επιδημίας του νέου κορωνοϊού.

Στον εμπορικό τομέα προτεραιότητα θα δοθεί στην πολιτική τιμών, με στόχο την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας. Στόχος της διοίκησης κατά την επόμενη χρήση είναι η διατήρηση των προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδα άνω των 60 εκατ. ευρώ και επίτευξη καθαρής κερδοφορίας ώστε να ενισχυθούν τα Ίδια Κεφάλαια και η ρευστότητα. Σημειώνεται ότι το 2019 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας εξελίχθηκαν ως εξής: οι πωλήσεις ανήλθαν σε 829,817 εκατ. ευρώ από 770,349 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,7%. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 10,4% από 179,494 εκατ. ευρώ το 2018 σε 198,134 εκατ. ευρώ το 2019. Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 20,958 εκατ. ευρώ (17,443 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) έναντι 19,058 εκατ. ευρώ της χρήσεως 2018, με αύξηση, έναντι της προηγούμενης χρήσης κατά 10,0%. Το χρηματοοικονομικό κόστος παρουσίασε αύξηση κατά 4,231 εκατ. ευρώ, δηλαδή από 5,025 εκατ. ευρώ το 2018 ανήλθε σε 9,248 εκατ. ευρώ το 2019 λόγω της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16. Χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ 16 το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 5,733 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 57,450 εκατ. ευρώ (39,383 εκατ. ευρώ χωρίς την επίδραση του ΔΠΧΑ 16) έναντι κερδών ύψους 39,783 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, με αύξηση 44,7%.

H αγορά

Οι πωλήσεις στο κλάδο των supermarket το 2019 παρουσίασαν αύξηση μεν, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σύγκριση με τα προηγούμενα δύο χρόνια, μετά τις εξελίξεις και τις ριζικές ανακατατάξεις του 2017 και του 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία ερευνών αγοράς IRI Hellas, οι πωλήσεις των supermarket στο σύνολο του 2019 ενισχύθηκαν σε αξία κατά 2,4% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Οι πωλήσεις των ταχυκίνητων προϊόντων (Fast Moving Consumer Goods – FMCGs, τα προϊόντα δηλαδή που καταναλώνονται συχνότερα και αγοράζονται συχνότερα) παρουσίασαν αύξηση 1,7% σε σχέση με το 2018. Αν στη μέση αύξηση των πωλήσεων των FMCG (1,7%) προστεθεί η μέση μείωση της τιμής τους (-0,5%), προκύπτει η αύξηση του όγκου των πωλήσεών τους (2,2%).

Σημειώνεται ωστόσο από τη διοίκηση της Μασούτης ότι λόγω της μείωσης του ΦΠΑ στις 20 Μαΐου του 2019 η μέση αύξηση των πωλήσεων των FMCG (1,7%) θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη καθώς η αύξηση οφείλεται σε αύξηση του όγκου των πωλήσεών τους αφού λόγω της μείωσης του ΦΠΑ η μέση μείωση της τιμής τους ανήλθε στο 0,5%.

Το μέρισμα

Το διοικητικό συμβούλιο της Μασούτης προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 5 εκατ. ευρώ ή 9,93 ευρώ ανά μετοχή κι επιπλέον θα προταθεί η καταβολή αμοιβών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνολικού ποσού 2 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι για το μέρισμα 2018 η γενική συνέλευση ενέκρινε διανομή μερίσματος ύψους 12 εκατ. ευρώ, πλέον 2 εκατ. ευρώ για αμοιβές μελών Δ.Σ..

Σε επίπεδο δικτύου, στις 31 Δεκεμβρίου 2019 η εταιρεία είχε σε λειτουργία 331 καταστήματα, που αναλύονται σε: 293 καταστήματα λιανικής πώλησης, 16 καταστήματα κατηγορίας Grand και 22 καταστήματα Cash & Carry. Στη χρήση 2019 άνοιξαν 4 νέα καταστήματα και έκλεισαν 3 καταστήματα ενώ στην οικονομική χρήση 2020 έχουν ξεκινήσει εργασίες για το άνοιγμα 5 νέων καταστημάτων.