«Μαύρα» τα οικονομικά των ομάδων της Σούπερ Λίγκας

«Μαύρα» τα οικονομικά των ομάδων της Σούπερ Λίγκας

Ζημίες 220 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι 17 ελληνικές ΠΑΕ.

Συσσωρευμένες ζημίες 220 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 21,48 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι 17 ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρείες (ΠΑΕ), τη χρονική περίοδο 2012/2013, με εξαίρεση την Πανιώνιος ΓΣΣ ΠΑΕ, που δεν είχε δημοσιεύσει ισολογισμό έως 31 Μαρτίου 2014.

Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την αποκλειστική έρευνα της Direction Business Reports για τις 17 ΠΑΕ για το 2012/2013, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας. Η Direction Business Reports και το www.businessnews.gr συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία των ΠΑΕ, που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Σούπερ Λίγκας για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 και έκαναν τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2011-2012.

Τα ομαδοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 17 ΠΑΕ τη χρονική περίοδο 2012/2013 έναντι της χρονικής περιόδου 2011/2012 διαμορφώθηκαν, ως εξής:

Έσοδα: 139,12 εκατ. ευρώ (-7,64%, σε σχέση με το 2011/2012).

Έξοδα: 138,21 εκατ. ευρώ (-25,16%, σε σχέση με το 2011/2012).

Λειτουργικό Αποτέλεσμα: Λειτουργική κερδοφορία 903 χιλ. ευρώ έναντι λειτουργικής ζημίας 34,06 εκατ. ευρώ, το 2011/2012.

Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/ζημίες προ φόρων: Ζημίες προ φόρων 21,48 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 56,20%, σε σχέση με το 2011/2012).

Υπόλοιπο κερδών/ζημιών εις νέον: Ζημίες εις νέον 219,9 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 6,69%, σε σχέση με το 2011/2012).

Μετοχικό Κεφάλαιο: 142,18 εκατ. ευρώ (+12,29%, σε σχέση με το 2011/2012).

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6,83 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων 12,83 εκατ. ευρώ, το 2011/2012.

Σύνολο υποχρεώσεων: 187,41 εκατ. ευρώ (-14,43%, σε σχέση με το 2011/2012).

Αναλυτικότερα, τα συνολικά έσοδα των 17 υπό εξέταση ΠΑΕ εμφάνισαν μείωση κατά 7,64%, το 2012/2013 και ανήλθαν στα 139,12 εκατ. ευρώ από 150,62 εκατ. ευρώ, το 2011/2012. Πρωταθλήτρια στα έσοδα η Ολυμπιακός ΠΑΕ, το 2012/2013, με 62,56 εκατ. ευρώ, στη δεύτερη θέση η Παναθηναϊκός Α.Ο. ΠΑΕ, με 21,90 εκατ. ευρώ και στην τρίτη θέση η ΠΑΟΚ ΠΑΕ με 14,05 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα κατά 25,16% ήταν τα συνολικά έξοδα των εταιρειών, που διαμορφώθηκαν στα 138,21 εκατ. ευρώ, το 2012/2013, από 184,67 εκατ. ευρώ, το 2011/2012. Οι εταιρείες σημείωσαν λειτουργική κερδοφορία 903 χιλ. ευρώ, το 2012/2013, έναντι λειτουργικής ζημίας 34,06 εκατ. ευρώ, το 2011/2012 (σε αυτό συνέβαλαν, κατά κύριο λόγο, οι μειώσεις των εξόδων που κατάφεραν να πετύχουν το 2012/2013, σε σύγκριση με το 2011/2012 οι διοικήσεις των: Παναθηναϊκός Α.Ο. ΠΑΕ (-38,68% – σε αξία 16,90 εκατ. ευρώ), Ολυμπιακός ΠΑΕ (-18,94% – σε αξία 11,99 εκατ. ευρώ), «Ο ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης» ΠΑΕ (-46,74%- σε αξία 5,84 εκατ. ευρώ).

Οι συνολικές ζημίες προ φόρων, που κατέγραψαν οι 17 ΠΑΕ, για το 2012/2013, φτάνουν στα 21,48 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 56,20%, σε σχέση με τις ζημίες προ φόρων του 2011/2012 (αυτό οφείλεται στο ότι η Παναθηναϊκός Α.Ο. ΠΑΕ κατάφερε να περιορίσει κατά 44,24%, το 2012/2013, τις ζημίες προ φόρων της, το 2012/2013, ανήλθαν στις 14,92 εκατ. ευρώ, όταν το 2011/2012 ήταν στις 26,75 εκατ. ευρώ, η «Ο ΑΡΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΠΑΕ κατάφερε να περιορίσει κατά 79,80% τις ζημίες προ φόρων της – το 2012/2013 ανήλθαν στις 1,22 εκατ. ευρώ, όταν το 2011/2012 ήταν 6,03 εκατ. ευρώ, και η ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 ΠΑΕ κατάφερε τις ζημίες προ φόρων του 2011/2012, ύψους 1,69 εκατ. ευρώ, να τις μετατρέψει το 2012/2013 σε κέρδη προ φόρων 1,04 εκατ. ευρώ). Τις μεγαλύτερες ζημίες προ φόρων για το 2012/2013 κατέγραψαν: η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. ΠΑΕ, με 14,92 εκατ. ευρώ, η ΠΑΟΚ ΠΑΕ, με 4,78 εκατ. ευρώ, η ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ ΓΦΣ ΠΑΕ, με 1,69 εκατ. ευρώ, η ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ Γ.Σ. ΠΑΕ, με 1,48 εκατ. ευρώ και «Ο ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης» ΠΑΕ, με 1,22 εκατ. ευρώ.

Το πιο ανησυχητικό, όμως, σύμφωνα με την έρευνα, είναι ότι οι συνολικές συσσωρευμένες ζημίες, που καταγράφουν οι εταιρείες, φτάνουν τα 220 εκατ. ευρώ, το 2012/2013, παρουσιάζοντας αύξηση 6,70%, σε σχέση με το 2011/2012. Τις μεγαλύτερες συσσωρευμένες ζημίες παρουσιάζουν: η Ολυμπιακός ΠΑΕ, με 64,67 εκατ. ευρώ, η Παναθηναϊκός Α.Ο. ΠΑΕ, με 54,33 εκατ. ευρώ, η ΠΑΟΚ ΠΑΕ, με 36,23 εκατ. ευρώ, η «Ο ΑΡΗΣ Θεσσαλονίκης» ΠΑΕ, με 25,01 εκατ. ευρώ, η ΟΦΗ ΠΑΕ, με 12,23 εκατ. ευρώ και η Παναιτωλικός ΓΦΣ ΠΑΕ, με 7,63 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, για το 2012/2013, αυξήθηκε κατά 12,29%, σε σχέση με το 2011/2012 και ανήλθε στα 142,18 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των εταιρειών παρέμειναν αρνητικά και ανήλθαν στα 6,83 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των υποχρεώσεων, για το 2012/2013, μειώθηκε 14,43% και ανήλθε στα 187,41 εκατ. ευρώ έναντι 219,01 εκατ. ευρώ, το 2011/2012.

Διαβάστε ακόμη: «Μάχη χαρακωμάτων» για το online στοίχημα