Με υπευθυνότητα συνεχίζουν το έργο τους οι εταιρείες του Ομίλου Quest​

Δίπλα στους εργαζόμενους, κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες  και υποστηρίζοντας την κοινωνία.

Tο όραμα του oμίλου Quest για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, το οποίο αποτυπώνεται στο τρίπτυχο «Τεχνολογία – Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα», εκφράζει τη δυναµική επανεκκίνηση της οικονοµίας που απαιτείται στη µετά-Covid19 εποχή. Έχοντας περάσει µε επιτυχία τη δοκιµασία του lockdown, οι διοικήσεις των εταιρειών του Οµίλου Quest συνεχίζουν να αντλούν διδάγµατα από τις προκλήσεις που αντιµετώπισαν και τις νέες πρακτικές που ενσωµάτωσαν στη λειτουργία τους, χωρίς να σταµατούν να προσφέρουν και να υποστηρίζουν την κοινωνία, µε διάφορους τρόπους. 

Δίπλα στους εργαζόμενους

Λόγω της γεωγραφικής διασποράς των εργαζοµένων του Οµίλου, η πρόκληση ήταν πολυεπίπεδη: 9 εταιρείες σε 6 χώρες, 1.900 εργαζόµενοι, που εργάζονταν σε 15 κτήρια, 10 καταστήµατα λιανικής, 2 κέντρα αυτόµατης διαλογής και 1 Service & Logistics Center, χρειάστηκε να προσαρµοστούν άµεσα στις νέες συνθήκες εργασίας.

Οι διοικήσεις των εταιρειών ήταν σε σταθερή επικοινωνία µε τους εργαζόµενους, ενηµερώνοντας για όλα τα νέα µέτρα και τις διαδικασίες υγιεινής, τα οποία περιλάµβαναν σχολαστική καθαριότητα και απολύµανση όλων των εγκαταστάσεων, διάθεση σηµαντικής ποσότητας αντισηπτικού υγρού, µασκών και γαντιών, καθώς και εφαρµογή θερµοµέτρησης και απολύµανσης παπουτσιών κατά την είσοδο στα κτήρια.

Περίπου 1.000 εργαζόµενοι πέρασαν άµεσα σε τηλεργασία, τις συνθήκες της οποίας αξιολόγησαν σε σχετική έρευνα ικανοποίησης, µε καταγεγραµµένη ικανοποίηση στο 98%. Επίσης, τα call center λειτούργησαν αποµακρυσµένα µε επιτυχία και έγινε σε πολλές περιπτώσεις αλλαγή εσωτερικών διαδικασιών. Καµία σύµβαση εργασίας δεν καταγγέλθηκε, το εισόδηµα όλων των εργαζοµένων παρέµεινε αµετάβλητο και αυξήθηκε ο αριθµός εργαζοµένων κατά 36 άτοµα. Τέλος, προσφέρθηκε στις οικογένειες των εργαζοµένων εξειδικευµένη τηλεφωνική υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης. 

Κοντά στους συνεργάτες και τους πελάτες

Η επαφή των εταιρειών του Οµίλου Quest µε την αγορά τους δε σταµάτησε ούτε στιγµή. Οι πελάτες, οι συνεργάτες και οι προµηθευτές της κάθε εταιρείας ενηµερώνονταν συστηµατικά για τα µέτρα προστασίας και τις ενέργειες υπέρβασης των εµποδίων που προέκυψαν από τον µαζικό εγκλεισµό, ενώ διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών. Στα σηµεία επαφής µε πελάτες, τοποθετήθηκαν προστατευτικά plexiglass, προωθήθηκε η δυνατότητα ανέπαφης πληρωµής και ενισχύθηκαν σηµαντικά τα ηλεκτρονικά καταστήµατα των καταστηµάτων λιανικής που ήταν κλειστά, εξασφαλίζοντας την υψηλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Λόγω της κατάστασης, η υλοποίηση νέων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών ήταν αναγκαία για τους οργανισµούς κάθε µεγέθους και οι εταιρείες Πληροφορικής του Οµίλου Quest εργάστηκαν µε επιτυχία για τη διασφάλιση των δεδοµένων που απαιτούσε η αποµακρυσµένη εργασία. Τέλος σχεδιάστηκαν ειδικές υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των πελατών της κάθε εταιρείας, ενώ, στην περίπτωση της ACS, η αύξηση της ζήτησης για υπηρεσίες ταχυµεταφορών οδήγησε σε επιπλέον επενδύσεις σε εργαζόµενους, οχήµατα, αποθηκευτικούς χώρους και εξοπλισµό, µε εργασία σε 24ωρη βάση ακόµα και τις αργίες.

Η επόµενη µέρα βρίσκει τις εταιρείες του Οµίλου Quest µε ένα ολοκληρωµένο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας το οποίο επικαιροποιείται συστηµατικά, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υποστήριξη της αγοράς. Τα επενδυτικά πλάνα συνεχίζονται – ενδεικτικά, πραγµατοποιήθηκε το άνοιγµα του καταστήµατος iStorm στη Ρόδο, ενώ συνεχίζονται οι εργασίες για την κατασκευή του κεντρικού HUB της ACS, µιας κρίσιµης επένδυσης ύψους 43 εκ. που θα ολοκληρωθεί µέσα στο 2021. 

Υποστηρίζοντας την κοινωνία

Με πνεύµα αλληλεγγύης και συνεργασίας, ο Όµιλος Quest πραγµατοποίησε µια σηµαντική δωρεά ύψους €500.000 προς τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευµάτων και το υπουργείο Υγείας. Συνολικά 1.000 iPad 4G προσφέρθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων για να καλύψουν τις ανάγκες των δηµοτικών σχολείων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μακροπρόθεσµα, τα iPad 4G µπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως για την εισαγωγή του καινοτόµου εκπαιδευτικού προγράµµατος ψηφιακής διδασκαλίας της Apple.

Επιπλέον, ο Όµιλος Quest ανέλαβε την εκπαίδευση και υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού που κλήθηκε να χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη τεχνολογία. Ως προς τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας, ο Όµιλος Quest προσέφερε 120 φορητούς και σταθερούς υπολογιστές και 15 πολυµηχανήµατα στον Εθνικό Οργανισµό Δηµόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), δύο συσκευές υψηλής ροής οξυγόνου (αναπνευστήρες)   στο νοσοκοµείο «Αττικόν» και 5 ειδικές οθόνες στο νοσοκοµείο «Η Παµµακάριστος» για παρακολούθηση της ανάρρωσης των ασθενών.

Ιδιαίτερη αναφορά χρειάζεται να γίνει στην ACS, η οποία, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, µετέφερε πολύτιµο υγειονοµικό υλικό προς γηριατρικές µονάδες και κοινωφελείς φορείς σε όλη την Ελλάδα και βοήθησε περισσότερους από 6.000 ωφελούµενους. Παράλληλα, βοηθώντας στο έργο πολύ σηµαντικών ΜΚΟ, η εταιρεία µετέφερε δωρεάν µεγάλες ποσότητες και άλλων αναγκαίων ειδών, ενώ αντίστοιχα έπραξαν και οι κατά τόπους αντιπρόσωποι της.

*To άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα.

Σχετικά άρθρα