Με πωλήσεις που αγγίζουν τα 340 εκατ. ευρώ έκλεισε το εννεάμηνο ο Όμιλος Fourlis

Αύξηση 4,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στα 44,4 εκατ. ευρώ τα EBITDA.

Πωλήσεις 339,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο Όμιλος Fourlis το εννεάμηνο του 2019 έναντι 325,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 αυξημένες κατά 4,2%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ, μετά την εφαρμογή του προτύπου IFRS 16.

Το συγκρίσιμο EBITDA ανήλθε σε 29,2 εκατ. ευρώ έναντι 28,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,9 εκατ. ευρώ ενώ σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 9,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη μετά από φόρους ήταν 6,0 εκατ. ευρώ. Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 218,1 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (213,1 εκατ. ευρώ). Oι πωλήσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 0,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,3% συγκρινόμενες με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Το EBITDA στο εννεάμηνο του 2019 ανήλθε στα 25,9 εκατ. ευρώ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε 20,8 εκατ. ευρώ έναντι 20,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,1 εκατ. ευρώ. Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 10 σημεία παραγγελιοληψίας (Pick-up-Point) προϊόντων ΙΚΕΑ. Έξι από αυτά στην Ελλάδα, τρία στην Βουλγαρία και ένα στην Κύπρο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΙΚΕΑ (e-commerce) συνεχίζει να αναπτύσσεται με σημαντικό ρυθμό και στις τρεις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT & THE ATHLETE’S FOOT), οι πωλήσεις το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα 121,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018 (112,7 εκατ. ευρώ). Στην Ελλάδα οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 6,1%. Στις υπόλοιπες χώρες παρουσιάστηκε μεσοσταθμική αύξηση 9,3%, με όλες τις χώρες να παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών παρουσίασε EBITDA 19,4 εκατ. ευρώ. Το συγκρίσιμο EBITDA, ανήλθε σε 9,5 εκατ. ευρώ έναντι 9,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο 1 εκατ. ευρώ. Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 135 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 31 στη Ρουμανία, 23 στην Τουρκία, 9 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 13 καταστήματα The Athlete’s Foot στην Ελλάδα και 3 στην Τουρκία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (e-commerce) της INTERSPORT παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Εντός του 2019, το e-commerce θα λειτουργεί σε όλες τις χώρες δραστηριότητας του Ομίλου.