Με τι ΦΠΑ θα μας έρθουν οι επόμενοι λογαριασμοί της ΔΕΗ

Ο επικεφαλής της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης, εξήγησε πώς θα διαμορφωθούν οι χρεώσεις μετά τη μείωση από το 13% στο 6%.

Με δύο συντελεστές ΦΠΑ θα έρθουν οι επόμενοι λογαριασμοί της ΔΕΗ στους πελάτες της.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης, το μέρος της κατανάλωσης που έγινε πριν τη μείωση του ΦΠΑ θα υπολογιστεί με συντελεστή 13% κι εκείνο μετά την ψήφιση των σχετικών διατάξεων θα επιβαρυνθεί με 6%. Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του ΦΠΑ στο 6% τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Μαΐου.

Σε ερώτηση για το πως θα γίνει ο υπολογισμός με δύο συντελεστές, ο πρόεδρος της εταιρίας απάντησε πως πρόκειται για θέμα που εξετάζουν οι υπηρεσίες αυτήν την περίοδο.

Σύμφωνα με όσα είπε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, το όφελος για ένα μέσο νοικοκυριό από το νέο χαμηλότερο συντελεστή θα είναι πάνω από 50 ευρώ ετησίως, ενώ όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού ρεύματος πλην των δημοτικών τελών θα επιβαρύνονται με το νέο ΦΠΑ 6%.