Μεγάλη αύξηση κερδών για τον όμιλο Μυτιληναίου

Μεγάλη αύξηση κερδών για τον όμιλο Μυτιληναίου

Η  εταιρεία κατάφερε να μειώσει τον καθαρό της δανεισμό στα 436,9 εκατ. ευρώ. 

Θετικά ήταν τα αποτελέσματα που εμφάνισε ο όμιλος Μυτιληναίου κατά το α’ τρίμηνο του 2014. Παρουσίασε αυξημένη λειτουργική κερδοφορία κατά 28% και αύξηση καθαρών κερδών κατά 36,5%, ενώ μείωσε τον καθαρό δανεισμό στα 436,9 εκατ. ευρώ από 509,7 εκατ. ευρώ το 2013 και 724,8 εκατ. ευρώ το 2012.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στο α’ τρίμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, διαμορφώθηκε στα 343,3 εκατ. ευρώ, έναντι των 358,0 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Αύξηση της τάξης του 28% σημείωσαν τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 67,7 εκατ. ευρώ από 52,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 15,2 εκατ. ευρώ, έναντι 11,1 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 36,5%.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, ο Όμιλος, στις αρχές τού 2014, παρουσιάζει ισχυρά μεγέθη στηριζόμενος στις σταθερά θετικές επιδόσεις της ΜΕΤΚΑ, στον αυστηρό έλεγχο του κόστους στον Τομέα της Μεταλλουργίας, και στη συνεισφορά του Τομέα Ενέργειας. Παράλληλα, συνεχίζεται με ραγδαίο ρυθμό η αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώνεται πλέον σε 436,9 εκατ. ευρώ από 724,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2012. Η συνεχής μείωση του καθαρού δανεισμού, σε συνάρτηση με την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, βελτιώνει ακόμα περισσότερο το πιστωτικό προφίλ του Ομίλου, γεγονός που αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους το επόμενο διάστημα.

Ο Τομέας Έργων EPC διατήρησε τη θετική του πορεία, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην οικονομική επίδοση του Ομίλου. Συγκεκριμένα, η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών 189,1 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2014, έναντι 134,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σημειώνοντας αύξηση 41%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 32,7 εκατ. ευρώ από 22,9 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2013. Η ΜΕΤΚΑ, το α’ τρίμηνο του 2014, κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα λόγω της επιτάχυνσης της εκτέλεσης των έργων στο εξωτερικό. Το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό πεδίο, αξιοποιώντας την εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τα προηγούμενα έτη σε διεθνές επίπεδο.

Μυτιληναίος: «Δύσκολο αλλά καλύτερο το 2014»