Μεγάλωσε ο λογαριασμός των οφειλών προς το Δημόσιο τον Οκτώβριο

Μόνο οι νέες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 10,067 δισ. ευρώ έναντι 9,035 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Αύξηση κατά 1,032 δισ. ευρώ σημείωσαν τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογούμενων προς το δημόσιο συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο. Αν υπολογιστούν και οι μη φορολογικές οφειλές η αύξηση ανέρχεται σε 1,398 δισ. ευρώ.

Αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων τα οποία δόθηκαν πριν από λίγο στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με αυτά το σύνολο των νέων ( από 1.1.2016) ληξιπρόθεσμων οφειλών (φορολογικών και μη) τον Οκτώβριο ανήλθε σε 11,738 δισ. ευρώ έναντι 10,340 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο. Μόνο οι νέες ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές ανήλθαν σε 10,067 δισ. ευρώ έναντι 9,035 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο.

Συνολικά οι νέες και οι παλαιές ( ως 31.12.2015) ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν τον Οκτώβριο στα 93,935 δισ. ευρώ δεδομένοι ότι οι παλαιές οφειλές τον ίδιο μήνα διαμορφώθηκαν σε 82,197 δισ. ευρώ.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ακόμη ότι τον Οκτώβριο ο συνολικός αριθμός των οφειλετών προς το δημόσιο ήταν 4.304.752 έναντι 4.374.475 τον Σεπτέμβριο. Οι οφειλέτες στους οποίους έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 803.803 (ποσοστό 49,7% των οφειλετών) έναντι 788.947 τον προηγούμενο μήνα Σεπτέμβριο. Οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης με βάση τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους τον Οκτώβριο ανέρχονταν σε 1.617.408 έναντι 1.618.460 τον Σεπτέμβριο.