Μελέτη Accenture: H πανδημία πήγε πίσω κατά μισό αιώνα την ισότητα των φύλων

Μελέτη Accenture: H πανδημία πήγε πίσω κατά μισό αιώνα την ισότητα των φύλων
Εάν δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλα μέτρα για την ένταξη και την ενίσχυση των γυναικών στο χώρο εργασίας, η ισότητα των φύλων θα επιτευχθεί το 2171 αντί για το 2120.

Η πρόσφατη μελέτη «If not now, when?» εκπονήθηκε από τους οργανισμούς Accenture, Quilt.AI και Women20 (W20), την ομάδα των G20 που στοχεύει να διασφαλίσει ότι ο διάλογος για την ισότητα των φύλων θα ενσωματωθεί στην ημερησία διάταξη των G20 και θα μεταφραστεί σε δράσεις που λαμβάνουν οι ηγέτες των 20 ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου.

Η μελέτη διεξήχθη τον Αύγουστο του 2020 σε δείγμα 7.000 ατόμων από 7 χώρες και ανέλυσε τον αντίκτυπο που είχε και έχει η πανδημία στην ισότητα των φύλων συγκριτικά με την εποχή προ πανδημίας, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικούς παράγοντες, όπως υγεία, εκπαίδευση, επίπεδο απασχόλησης, ψηφιακή και οικονομική ένταξη.

Σύμφωνα λοιπόν με τη μελέτη, παρόλο που η πανδημία έχει αρνητικό αντίκτυπο και στα δύο φύλα, οι γυναίκες έχουν πληγεί σαφώς περισσότερο από την κρίση. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι γυναίκες δεν είχαν ισότιμη απασχόληση ​​με τους άνδρες πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, η εξάπλωση της πανδημίας διεύρυνε περαιτέρω το χάσμα προκαλώντας παράταση του χρόνου που απαιτείται για την επίτευξη της ισότητας των φύλων κατά 51 χρόνια, από το 2120 στο 2171.

Επιπρόσθετα, η μελέτη σημειώνει πως το εισόδημα των γυναικών μειώθηκε κατά 63% ταχύτερα σε σχέση με τους άνδρες, με τη μέση μείωση του εισοδήματος των γυναικών να υπερβαίνει το 16% σε σύγκριση με ~10% για τους άνδρες. Παράλληλα, η μελέτη αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες είναι 79% πιο πιθανό να απολυθούν συγκριτικά με τους άντρες συναδέλφους τους, γεγονός που οφείλεται στο ότι ο γυναικείος πληθυσμός απασχολείται συνήθως σε πιο ευάλωτους τομείς και έχει μικρότερη παρουσία από αυτή των ανδρών σε υψηλόβαθμες θέσεις.

Στα παραπάνω προστίθεται το γεγονός ότι συχνά οι γυναίκες πρέπει να φροντίζουν τα παιδιά ή τα μέλη της οικογένειάς τους χωρίς να αμείβονται. Κατά την περίοδο της πανδημίας, παρόλο που ο χρόνος που αφιερώνεται στη φροντίδα των παιδιών από τους άνδρες έχει αυξηθεί κατά 34% και εκείνος των γυναικών κατά 29% σε σύγκριση με την εποχή προ πανδημίας, το βάρος για τις γυναίκες δεν έχει μειωθεί, με το 50% του γυναικείου δείγματος της μελέτης να δηλώνει αύξηση της έντασης και του άγχους που σχετίζεται με τη φροντίδα του σπιτιού.

Για την αντιμετώπιση αυτής της σοβαρής ανισότητας, η μελέτη παρουσιάζει σειρά προτάσεων που, εάν υιοθετηθούν πλήρως από τις G20 χώρες, θα μπορούσαν να επιταχύνουν την ένταξη των γυναικών. Ενδεικτικά, οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν στόχους για την αναγνώριση της απλήρωτης εργασίας των γυναικών και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για τη μείωση του βάρους της οικογενειακής φροντίδας, την ενθάρρυνση της κατάρτισης που προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε περισσότερες γυναίκες, την υιοθέτηση ισότιμων αμοιβών και την καλύτερη πρόσβαση του γυναικείου πληθυσμού στις ψηφιακές τεχνολογίες.

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο: καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν ενεργές δράσεις ένταξης και κατάρτισης που ευνοούν την ανάπτυξη της γυναικείας απασχόλησης και την παροχή ίσων ευκαιριών», δήλωσε ο Νικόλας Μοσχάτος, Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture σε Ελλάδα και Βουλγαρία. «Στην Accenture, οι ίσες ευκαιρίες στον εργασιακό χώρο αποτελούν σαφή προτεραιότητά μας. Προωθούμε την κουλτούρα συμπεριληπτικής ηγεσίας, εφαρμόζουμε δράσεις που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, παρακολουθούμε τις αμοιβές των γυναικών και δουλεύουμε σκληρά για να καλύψουμε τυχόν ανισότητες, επενδύουμε συνεχώς στην κατάρτιση και πραγματοποιούμε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνουμε τις νέες γυναίκες να σταδιοδρομήσουν στα επιστημονικά πεδία STEM και επίσης, καταπολεμούμε όλα τα είδη των στερεοτύπων. Θέτουμε συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους καθώς και άλλους επιχειρηματικούς στόχους. Το ελληνικό γραφείο, συμβάλλει με τη σειρά του ενεργά στο στόχο που η ίδια η εταιρεία έχει θέσει παγκοσμίως για να εξισώσει τον αριθμό αντρών και γυναικών έως το 2025 και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο, καθώς οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν ήδη το 38% του ανθρωπίνου δυναμικού της Accenture στην Ελλάδα.»

Η μελέτη αναφέρει επίσης πώς η ψηφιακή ένταξη μπορεί να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στις γυναίκες, γεγονός το οποίο αποτελεί ισχυρό μοχλό για την περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν έχουν σήμερα όλοι ίση πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους, οι επιχειρήσεις πρέπει απαραίτητα να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε αυτούς τους πόρους θα γίνεται ισότιμα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι γυναίκες (στο 54% των περιπτώσεων) χρησιμοποίησαν περισσότερο το διαδίκτυο για τη δουλειά τους, ενώ οι άνδρες μόνο 35%. Η εξάρτηση των γυναικών από τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο για θέματα σχετικά με υγεία, εκπαίδευση, απασχόληση και διαχείριση του σπιτιού έχει επιδεινώσει ιδιαίτερα το «ψηφιακό χάσμα» για όσους δεν έχουν πρόσβαση ή την ικανότητα αξιοποίησης του διαδικτύου.

Η μελέτη σημειώνει ότι το ποσοστό των θέσεων εργασίας στον τομέα cloud computing που κατέχουν οι γυναίκες είναι μόνο 12% και ότι το 19% των γυναικών εξακολουθεί να πιστεύει ότι η σταδιοδρομία σε πεδία STEM είναι πιο κατάλληλη για τους άνδρες. Είναι επομένως απαραίτητη η δημιουργία τεχνολογικών υποδομών για τις γυναίκες, με στόχο να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή τους στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.

«Η Accenture δεσμεύεται καθημερινά να προάγει μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας, έτσι ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν τις ίδιες προοπτικές εξέλιξης», συμπλήρωσε ο Νικόλας Μοσχάτος. «Η παρούσα συγκυρία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να καινοτομούν διαρκώς, το οποίο είναι εφικτό μόνο μέσα από ένα εργασιακό περιβάλλον με συμπεριληπτική κουλτούρα, όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την αίσθηση του ‘ανήκειν’ και αναγνωρίζονται για τη μοναδική και διαφορετική συμβολή τους. Για να επιτύχει το φιλόδοξο στόχο εξίσωσης του αριθμού ανδρών και γυναικών στο δυναμικό της έως το 2025, η Accenture έχει επικεντρωθεί στο να εκπαιδεύει και να αναπτύσσει ανθρώπους με δεξιότητες σε επιστημονικά (STEM) και ανθρωπιστικά πεδία προκειμένου να αξιοποιήσει αυτό το δυναμικό συνδυασμό τεχνολογίας και ανθρώπινης εφευρετικότητας.»