Μέσω του myPROPERTY οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής

Μέσω του myPROPERTY οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς/γονικής παροχής
Photo: pixabay.com
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποβληθεί ψηφιακά η τροποποιητική δήλωση.

Ψηφιακά υποβάλλονται εφεξής οι τροποποιητικές δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, με αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α. 1109/2024 και Α. 1110/2024), από τις 16/7/2024 υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά οι τροποποιητικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου:

• δωρεάς/γονικής παροχής που αφορούν:

  • ακίνητα εντός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων (ΑΠΑΑ),
  • κινητά και χρηματικά ποσά προς
  1. συζύγους / μέρη συμφώνου συμβίωσης,
  2. τέκνα και
  3. λοιπά πρόσωπα της Α’ κατηγορίας του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (ν. 2961/2001).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

• δωρεάς προς ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που φορολογούνται με συντελεστή 0,5% και οι οποίες αφορούν ακίνητα εντός ΑΠΑΑ και κινητά, πλην χρηματικών ποσών (άρθρο 25 παρ. 3 ν. 2961/2001).

Οι παραπάνω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myPROPERTY, επιλέγοντας στη συνέχεια «Μεταβιβάσεις, Κληρονομιές, Γονικές παροχές, Δωρεές».

Απαραίτητες προϋποθέσεις για να υποβληθεί ψηφιακά η τροποποιητική δήλωση είναι:

• η αρχική δήλωση να έχει υποβληθεί μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ και
• να μην έχει συνταχθεί το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της δωρεάς/γονικής παροχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: