Μετά τα stress test, έρχονται τα «κόκκινα δάνεια»

Μετά τα stress test, έρχονται τα «κόκκινα δάνεια»

Ποιό είναι το στρατηγικό σχέδιο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Μετά τα stress test την σκυτάλη παίρνουν τα «κόκκινα δάνεια». Οι διοικήσεις των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων περνούν σε έναν επανασχεδιασμό της στρατηγικής για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Συγκεκριμένα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ΤτΕ και Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συνεργασία με τις διοικήσεις των τραπεζών, θα επανεξετάσουν το πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» και τις δυνατότητες αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων επιλογών για καλύτερα αποτελέσματα: Από τη σύσταση ειδικής bad bank μέχρι τη δημιουργία ειδικού φορέα που θα παρέχει εγγύηση σε τμήμα των κόκκινων δανείων των τραπεζών.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες έχουν καθυστερήσει την επίτευξη του στόχου τους, ενώ επικρατεί έντονη ανησυχία για την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα και η αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων υποχρεώσεων παρατηρείται, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, στα στεγαστικά δάνεια και κατόπιν ακολουθούν τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Πώς θα αντιμετωπιστούν

Τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας προχωρούν σε διαγραφές, πωλήσεις κόκκινων δανείων και ρυθμίσεις-αναδιαρθρώσεις των χρεών. Το πλάνο που έχουν στείλει οι συστημικές τράπεζες στους θεσμούς σχεδιάζει την κάθαρση των «κόκκινων δανείων» ύψους 10 δισ. ευρώ,με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους. Σημειώνεται ότι έως σήμερα, οι συστημικές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε ενέργειες που αφορούν δάνεια ύψους 17 δισ. ευρώ και συνεχίζουν.

Στην περίπτωση που οι τράπεζες δεν καταφέρουν να καθάρουν επαρκώς τα χαρτοφυλάκιά τους θα είναι περίπου αδύνατον να χρηματοδοτήσουν την οικονομία με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και στις ίδιες νέα προβλήματα.