Μεταφορική εταιρεία ΠΛΕΣΣΑΣ: 100 χρόνια επιτυχηµένης πορείας στον κλάδο των µεταφορών

Μεταφορική εταιρεία ΠΛΕΣΣΑΣ: 100 χρόνια επιτυχηµένης πορείας στον κλάδο των µεταφορών
Η επιχειρηµατική στρατηγική της ΠΛΕΣΣΑΣ, η κατάσταση του κλάδου και τα µελλοντικά σχέδια.

Οι µεταφορές έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές τα τελευταία 100 χρόνια, χάρη στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην τεχνολογία και τις υποδοµές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1920 τα αυτοκίνητα γίνονταν όλο και λιγότερο ακριβοθώρητα, αλλά εξακολουθούσαν να αποτελούν πολυτέλεια για τους πολλούς, ενώ τα τρένα και τα πλοία ήταν τα πλέον διαδεδοµένα µέσα µεταφοράς τόσο για τους επιβάτες όσο και για τα εµπορεύµατα.

Η εταιρεία ΠΛΕΣΣΑΣ είναι από τις πιο ιστορικές εταιρείες στον χώρο των µεταφορών και τρακτορεύσεων στο λιµάνι της Πάτρας, µε τη δραστηριότητά της να χρονολογείται από το 1922. Οι Πέτρος, Άγγελος και Σάκης Πλέσσας, έχοντας πλέον τα ηνία, µέσα από ευρύ φάσµα υπηρεσιών και στρατηγικών συνεργασιών, την οδηγούν στο µέλλον και διατηρούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης, µέσα σε ένα περιβάλλον που αλλάζει θεαµατικά. Ακολουθεί η συνέντευξή τους στο Fortune Greece.

Το 2022 ο Όµιλος Επιχειρήσεων ΠΛΕΣΣΑΣ έκλεισε 100 χρόνια επιτυχηµένης πορείας. Μπορείτε να κάνετε µια σύντοµη αναδροµή των γεγονότων που σηµάδεψαν την πορεία σας;

Π.Π.: Είναι κάποιες φόρες που δεν αρκούν λίγες λέξεις να περιγράψουν γεγονότα και καταστάσεις. Ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την εποχή που το λιµάνι της Πάτρας δεν αποτελούσε µόνο πύλη προς την Ευρώπη, αλλά και προς όλο τον κόσµο. Υπήρξε µια εποχή που πλοία από την Ιταλία και τη Βόρεια Ευρώπη κατέφθαναν στην Πάτρα ώστε να φορτώσουν σταφίδα, λάδι και σιτάρι. Κάπου εκεί βρίσκονταν οι πρόγονοί µας µε πενιχρά για την εποχή µέσα (καρότσια, άµαξες, άλογα κ.λπ.) για να συνδράµουν στη διακίνηση όλων αυτών. Το ένστικτο της ανάγκης για επιβίωση ήταν έντονο.

Η ισχυρή βιοµηχανία της περιοχής, αργότερα, αλλά και γενικότερα της Ελλάδας, ήταν ένα σηµαντικό γεγονός και ένας παράγοντας που µας άγγιξε. Στη συνέχεια, το άνοιγµα των συνόρων, η µείωση των εργοστασίων και η άνοδος των εισαγόµενων προϊόντων µάς βρήκαν έτοιµους, ώστε να προσαρµοστούµε στα νέα δεδοµένα του εµπορίου.

Πώς µια εταιρεία ενός αιώνα µπορεί να παραµένει ακόµη σύγχρονη και ανταγωνιστική;

Α.Π.: Η συνταγή για τη διατήρηση σε ένα περιβάλλον σύγχρονο και ανταγωνιστικό ειδικά στον χώρο των εµπορευµατικών µεταφορών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται σωστή διαχείριση, µε συνεχόµενες και στρατηγικές επενδύσεις. Η εταιρεία µας κινείται µε σταθερά αλλά και στοχευµένα βήµατα ώστε να είναι πάντα µπροστά από τις εξελίξεις. Φροντίζουµε µέσα από στρατηγικές συµµαχίες µε χώρες του εξωτερικού να µεταφέρουµε τεχνογνωσία και εντός της Ελλάδας.

Ποιο είναι το όραµά σας και σε ποιες αξίες στηρίζετε την επιχειρηµατική σας στρατηγική;

Σ.Π.: Σε ένα περιβάλλον όπου τα πάντα αλλάζουν και αναδιαµορφώνονται, όραµά µας, εκµεταλλευόµενοι τη γεωγραφική θέση της χώρας, είναι να αναδειχθεί η ΠΛΕΣΣΑΣ σε έναν στρατηγικό «παίκτη» της εφοδιαστικής αλυσίδας µε κέντρο την Ελλάδα, δηµιουργώντας γέφυρες συνεργασίας. Όλα αυτά στηρίζονται στην πίστη που έχει η οικογένεια για την εκπλήρωση του στόχου και στο οικογενειακό περιβάλλον που διατηρεί τόσο µε τους εργαζόµενους όσο και τους συνεργάτες της. Θεωρούµε ότι ο θεσµός της οικογένειας δεν περιορίζεται µόνον στη βασική έννοια, άλλα επεκτείνεται και στις επιχειρηµατικές σχέσεις. Όλες οι αξίες οι οποίες αποτελούν τον κορµό για µια υγιή οικογένεια συνάδουν και µε ένα υγιές επιχειρηµατικό περιβάλλον.

«Όραµά µας είναι να αναδειχθεί η ΠΛΕΣΣΑΣ σε έναν στρατηγικό παίκτη της εφοδιαστικής αλυσίδας µε κέντρο την Ελλάδα».

Μπορείτε να αναφέρετε τις υπηρεσίες που προσφέρετε; Σε ποιες χώρες δραστηριοποιείστε και τι στόλο διαθέτετε αυτήν τη στιγµή; Πόσους εργαζόµενους απασχολείτε;

Π.Π.: Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία ΠΛΕΣΣΑΣ έχει καταφέρει να προσφέρει µεγάλο φάσµα υπηρεσιών, όπως ανάληψη µεταφορών από και προς όλη την Ελλάδα, έχοντας δηµιουργήσει δυναµικές συνεργασίες σε όλη την επικράτεια. Στον διεθνή χώρο έχει χτίσει ένα δίκτυο ανταποκριτών σχεδόν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, ενώ η διαχείριση υπηρεσιών λιµένων αποτελεί µία από τις πιο σοβαρές και υπεύθυνες υπηρεσίες, καθώς ο χρόνος εξυπηρέτησης των πλοίων πραγµατοποιείται σε στενά χρονικά περιθώρια και οι απαιτήσεις είναι τεράστιες.

Οι στεγασµένοι αποθηκευτικοί χώροι, αλλά και οι υπαίθριες εγκαταστάσεις µε τον µηχανοκίνητο εξοπλισµό τους, που φτάνει τα 150 οχήµατα, το εξειδικευµένο προσωπικό των 200 ατόµων, αλλά και οι πάνω από 500 εξωτερικοί συνεργάτες, δίνουν τη δυνατότητα και ένα προβάδισµα να µας εµπιστεύονται κορυφαίες εταιρείες του εξωτερικού τόσο τα προϊόντα τους όσο και τον οχήµατα τους.

Περιγράψτε µας τα χαρακτηριστικά εκείνα που σας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισµό.

Σ.Π.: Αυτό που µας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό είναι το στέρεο οικοδόµηµα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και ως θεµέλια έχει το κύρος, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια. Η συνεργασία που δηµιουργείται µε πελάτες αποτελεί για εµάς µια πράξη ανάληψης υπευθυνότητας. Παράλληλα, η  προσωπική συµµετοχή των µελών της οικογένειας ΠΛΕΣΣΑ αποτελεί και την εγγύηση ότι το έργο το οποίο θα αναλάβουµε θα εκτελεστεί στο έπακρον.

Αναλύστε µας το στρατηγικό επενδυτικό σας πλάνο για την επόµενη τριετία και ποιες κινήσεις κάνετε ώστε να παραµένετε σε τροχιά ανάπτυξης.

Α.Π.: Ένας επενδυτικός και στρατηγικός σχεδιασµός αυτήν τη µεταβατική περίοδο που διανύουµε απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η εταιρεία ΠΛΕΣΣΑΣ θεωρεί κοµβικής σηµασίας τον µετασχηµατισµό της, ώστε να είναι έτοιµη να προσαρµοστεί, αλλά και να ακολουθήσει το νέο µοντέλο διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασµού. Αυτό σηµαίνει ότι η «πράσινη» και η ψηφιακή µετάβαση, καθώς και η βιοτεχνολογική προσέγγιση, αποτελούν για την ΠΛΕΣΣΑΣ από τους σηµαντικότερους στρατηγικούς στόχους, οι οποίοι θα διατηρήσουν την εταιρεία σε τροχιά ανάπτυξης.

«Αυτό που µας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισµό είναι το στέρεο οικοδόµηµα που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια και ως θεµέλια έχει το κύρος, την υπευθυνότητα και τη συνέπεια».

Με ποιον τρόπο συµβάλλει η ΠΛΕΣΣΑΣ στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας και κοινωνίας;

Α.Π.: Όλα αυτά τα χρόνια η παρουσία της ΠΛΕΣΣΑΣ στον Νοµό Αχαΐας και κυρίως στην Πάτρα και το λιµάνι της αποτέλεσε σηµαντικό πόλο έλξης ισχυρών ναυτιλιακών εταιρειών −και όχι µόνο−, ώστε να επεκτείνουν το δίκτυό τους στην Ελλάδα. Ο ιδιαίτερος εξοπλισµός τον οποίο διαθέτει ήταν και είναι ορόσηµο, ώστε το λιµάνι της Πάτρας να ανακτήσει το χαµένο έδαφος του παρελθόντος και πλέον να αποτελεί ένα από το πιο στρατηγικά σηµεία της Ελλάδας, καθώς συνδέθηκε όχι µόνο µε την Ευρώπη, αλλά και µε την Ανατολή. Κατά συνέπεια, η ΠΛΕΣΣΑΣ συµβάλλει µε πολύ υψηλό ποσοστό στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, καθώς µε την τακτική της προσφέρει συνεχώς νέες θέσεις εργασίας και συµβάλλει στην Υγεία, την Παιδεία και τον Αθλητισµό, αλλά κυρίως στο Άνθρωπο.

Οι ανατιµήσεις στα καύσιµα πιέζουν σοβαρά τις τοπικές µεταφορικές εταιρείες. Πώς αντιµετωπίζετε αυτή την κατάσταση και ποιες ενέργειες έχετε κάνει σχετικά;

Π.Π.: Το καύσιµο είναι η κινητήριος δύναµη στις µεταφορές. Οφείλουµε να τονίσουµε ότι οι συνεχόµενες αυξοµειώσεις και το ασταθές περιβάλλον έχει ως αποτέλεσµα να επηρεάζεται η διακίνηση των εµπορευµάτων, ενώ είναι εξαιρετικά δύσκολο να επαναπροσδιορίσεις τον τιµοκατάλογο µεταφορών. Μάλιστα, εκτός από τα καύσιµα, άµεση επιρροή έχουν και παράγωγα αυτών, όπως τα λιπαντικά και τα ελαστικά. Η κατάσταση αυτή είναι δύσκολο να αντιµετωπιστεί, καθώς απαιτείται υποµονή και ψυχραιµία. Μέχρι και σήµερα δεν έχουν υπάρξει ουσιαστικά κίνητρα και ευέλικτη παρέµβαση αντικατάστασης του ελληνικού στόλου φορτηγών οχηµάτων, ο οποίος είναι απαρχαιωµένος και µη ανταγωνιστικός έναντι των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα.