Μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας Εθνική Πανγαία από την Εθνική Τράπεζα

Μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας Εθνική Πανγαία από την Εθνική Τράπεζα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία, χωρίς όμως να έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επίτευξης συμφωνίας για τη μεταβίβαση πακέτου μετοχών της θυγατρικής εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ σε υποψήφιο αλλοδαπό επενδυτή χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, όπως διευκρινίζει σε σχετική ανακοίνωση στο ΧΑ η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προϋποθέτει, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τα αρμόδια εταιρικά όργανα της Τράπεζας, καθώς και από τους αρμόδιους φορείς και εποπτικές Αρχές έναντι των οποίων υφίστανται αντίστοιχες συμβατικές και νομοθετικές υποχρεώσεις.

Eθνική: Αποχωρεί από τα Βαλκάνια, κρατάει τη Finansbank