Μετοχές Grivalia απέκτησε η Eurolife ERB Life Insurance SA

Μετοχές Grivalia απέκτησε η Eurolife ERB Life Insurance SA

H Eurolife ERB προχώρησε σε αγορά 2.350 κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 22.090 ευρώ.

Η εταιρεία Grivalia Properties AΕΕΑΠ (η «εταιρεία») ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 17 (δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε, ότι η Eurolife ERB Life Insurance AE προέβη σε αγορά 2.350 κοινών μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 22.090 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Eurolife ERB Life Insurance ΑΕ είναι πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με τον Wade Sebastian Burton, ο οποίος είναι μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Eurolife ERB Life Insurance ΑΕ.