Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση ζητά η Κομισιόν

Μέτρα προστασίας από την ατμοσφαιρική ρύπανση ζητά η Κομισιόν

Προθεσμία δύο μηνών έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Ελλάδα και Ισπανία.

Προθεσμία δύο μηνών στην Ελλάδα και την Ισπανία για να συμμορφωθούν με την αιτιολογημένη γνώμη -που αποτελεί το δεύτερο στάδιο της προδικαστικής διαδικασίας- που απέστειλε σήμερα, έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και την Ισπανία, ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη μεγαλύτερη προστασία των πολιτών από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθούν, τότε οι δύο χώρες θα παραπεμφθούν  στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Ελλάδα και η Ισπανία δεν προστατεύουν τους πολίτες από τη σωματιδιακή ρύπανση (PM10), η οποία μπορεί να προκαλέσει άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρο θάνατο.

Τα σωματίδια αυτά οφείλονται σε εκπομπές που προέρχονται από τη βιομηχανία, την κυκλοφορία και την οικιακή θέρμανση και, σύμφωνα με τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, τα κράτη- μέλη οφείλουν να περιορίσουν την έκθεση των πολιτών σε αυτά τα σωματίδια.

Όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, στην Ελλάδα, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης εκτίθενται στα εν λόγω σωματίδια τουλάχιστον από το 2005, σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις του 2012.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι τα μέτρα έπρεπε να είχαν θεσπιστεί από το 2005 για την προστασία της υγείας των πολιτών και ζητεί από τα δύο κράτη- μέλη να αναλάβουν ταχεία και αποτελεσματική δράση ώστε η περίοδος μη συμμόρφωσης να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη.