Μίχαλος: Να μειωθούν τα δημοτικά τέλη για επιχειρήσεις εντός επιχειρηματικών πάρκων

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ συζήτησε με τον υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την πρόταση νόμου της ΚΕΕ.

Η μείωση των δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός επιχειρηματικών πάρκων ήταν το αντικείμενο της συνάντησης που είχε σήμερα o υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όπως ανέφερε ο υπουργός, η μεθοδολογία προσδιορισμού και διαχείρισης των ανταποδοτικών τελών είναι ένα θέμα με το οποίο ήδη ασχολείται το υπουργείο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει, αφού εξελιχθεί ο διάλογος με την αυτοδιοίκηση και σε κάθε περίπτωση με το υπουργείο Οικονομίας που είναι συναρμόδιο υπουργείο για το θέμα αυτό.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν με λεπτομέρεια, όλες οι πτυχές της πρότασης νόμου που πρόσφατα κατατέθηκε στην κυβέρνηση από την ΚΕΕ, με αντικείμενο τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΟΤΑ Α’ Βαθμού, για τα Δημοτικά Τέλη. Η πρόταση της ΚΕΕ αποσκοπεί στη διαφύλαξη του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών τελών και τη δυναμική μείωση τους όπου αυτό είναι εφικτό και σε κάθε περίπτωση την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Φορέων Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πάρκων και ΟΤΑ, αρκεί το θεσμικό πλαίσιο του Ν.3982/2011 να βελτιωθεί, με σκοπό τα δύο μέρη να νοιώσουν ασφάλεια και να προσφύγουν υποχρεωτικά σε συνεργασία, συνεννόηση και συμφωνία. Η πρόταση νόμου που είχε συμφωνηθεί παλαιότερα επί υπουργίας Λ. Κατσέλη, σύμφωνα με την οποία το 80% των δημοτικών τελών πρέπει να αποδίδεται στους φορείς διαχείρισης των Πάρκων μέχρις ότου υπογραφεί η σχετική προγραμματική σύμβαση, είναι μια καλή αρχή για να ανοίξει η συζήτηση, όπως πρότεινε ο κ. Μίχαλος.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης του Ν.3982/2011, ειδικά για τα δημοτικά τέλη, ο κ. Μίχαλος πρότεινε η διάταξη, βάσει της οποίας η χρέωση δημοτικών τελών για τις επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηματικού Πάρκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου χρήση, να επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναγνωρισμένες, με ΚΥΑ, άτυπες συγκεντρώσεις.

Σε μια πολύ γόνιμη και αναλυτική συζήτηση, ο κ. Σκουρλέτης αναγνώρισε δίκαιο στην πρόταση της ΚΕΕ, θέτοντας ένα πλαίσιο αναγκαίας συνεννόησης και συνεργασιών με την ΚΕΔΕ για την επίτευξη μίας λύσης αποτελεσματικής και ταυτόχρονα κοινής αποδοχής. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργείου, αναφέρθηκε σε επεξεργασίες που συντελούνται με σκοπό τη διατύπωση αρχών για μια σειρά από θέματα της αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η μεθοδολογία προσδιορισμού και διαχείρισης των ανταποδοτικών τελών. Επιφυλάχθηκε, δε, να επανέλθει, αφού εξελιχθεί ο διάλογος με την αυτοδιοίκηση και σε κάθε περίπτωση με το υπουργείο Ανάπτυξης που είναι συναρμόδιο υπουργείο για το θέμα αυτό.

Ο κ. Μίχαλος γνωστοποίησε το σχεδιασμό της ΚΕΕ να επανέλθει στο διάλογο, αφού ολοκληρωθούν σχετικές συζητήσεις και διαβουλεύσεις με την ΚΕΔΕ. Στις συζητήσεις αυτές θα κατατεθούν και όλες οι ιδέες και προτάσεις οργάνωσης των Φορέων Διαχείρισης των Πάρκων. Σκοπός αυτών των ιδεών και προτάσεων είναι η υιοθέτηση συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων εντός των Πάρκων, με σκοπό την εναρμόνιση των επιχειρήσεων στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, την επίτευξη της μέγιστης περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και την δραστική μείωση των δημοτικών τελών, που μπορεί να επιτευχθεί με την όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη χρήση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων των επιχειρήσεων. Ο κ. Μίχαλος συμφωνώντας με το πλαίσιο αρχών και κανόνων γενικότερα που έθεσε ο υπουργός, εξέφρασε την αισιοδοξία του για το γεγονός ότι ανοίγει ένας δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση ενός πολύ σοβαρού προβλήματος για τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικά άρθρα