Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας – «Σπάζοντας τα εμπόδια: Οι πραγματικές δυνατότητες του AI»

Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας – «Σπάζοντας τα εμπόδια: Οι πραγματικές δυνατότητες του AI»
Υπάρχουν προβλήματα που δεν μπορούμε να λύσουμε χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Γιάννα Ανδρονοπούλου – CEO

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον η τεχνολογία της εποχής μας. Οι δυνατότητες που προσφέρει είναι απεριόριστες και αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία μετασχηματισμού για κάθε κλάδο, κάθε οργανισμό και κάθε άνθρωπο. Όπως και μια ευκαιρία –τη μοναδική ίσως– να διαχειριστούμε τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις φυσικές καταστροφές μέχρι έργα ανθρωπιστικής διάστασης και δυσκολίες που σχετίζονται με ιατρικές παθήσεις.

Για τη Microsoft, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί μόνο μια τεχνολογία, αλλά έναν «συμπλοηγό» που επηρεάζει θετικά την ανθρώπινη δραστηριότητα, βελτιώνοντας παραγωγικές διαδικασίες και ενισχύοντας τη δημιουργικότητα. Η τεράστια επένδυση που πραγματοποιεί η εταιρεία δείχνει την αισιοδοξία και τη θέλησή μας να βοηθήσουμε όλους τους ανθρώπους, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία ώστε να επιτύχουν περισσότερα. Τόσο στο να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις όσο και σε βασικές, καθημερινές λύσεις, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών στις εταιρείες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο αλλά και πόρους.

Οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εστιάσουν στο τι είναι πραγματικά σημαντικό και να αφιερώνουν χρόνο σε καθήκοντα και εργασίες που απαιτούν μόνο την ανθρώπινη παρέμβαση. Εκτός από την αυτοματοποίηση, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν ανθρώπινα λάθη, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια σε κάθε εργασιακό περιβάλλον. Με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και του Machine Learning, αλλά και μέσω κατάλληλων αλγορίθμων, αναλύονται μοτίβα και μελλοντικές τάσεις, οδηγώντας τα στελέχη σε πιο συνειδητή και τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Ανοίγονται νέοι ορίζοντες σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Και καθώς το Generative AI γίνεται όλο και πιο προσιτό αλλά και πιο δημοφιλές, επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να εκφράζονται δημιουργικά, από τον σχεδιασμό και τη συγγραφή κειμένων έως την παραγωγή σύνθετων δημιουργικών έργων. Επιπλέον, η δυνατότητα του να μεταφράζει την ανθρώπινη γλώσσα σε κώδικα προγραμματισμού κάνει τον προγραμματισμό πιο προσιτό και εύκολο σε περισσότερους ανθρώπους. Οδεύουμε σε έναν εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας και θα δούμε σταδιακά ακόμη πιο πολλές και διαφορετικές ομάδες ανθρώπων –με την ανάπτυξη νέων ΑΙ δεξιοτήτων– να συμμετέχουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας, νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα προσφέρουμε αρκετές ΑΙ εκπαιδεύσεις δωρεάν μέσω LinkedIn.

Στη Microsoft αναγνωρίζουμε την ανάγκη για υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη και τη χρήση της με ασφάλεια. Γι’ αυτό τον λόγο ήμασταν από τους πρώτους που ζητήσαμε ένα είδος ρύθμισης, καθιερώνοντας το πρότυπο Responsible AI και υιοθετώντας συγκεκριμένη προσέγγιση στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στις λύσεις μας. Οι κανόνες και οι δικλίδες ασφαλείας πρέπει να συνοδεύουν την πρόοδο, διασφαλίζοντας τον έλεγχο και την υπεύθυνη χρήση οποιασδήποτε ανάπτυξης στον χώρο της τεχνολογίας. Πιστοί στην ιδέα της ενίσχυσης του θετικού της αποτυπώματος στην κοινωνία και το περιβάλλον, έχουμε προχωρήσει στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας «AI for Good».

Η πρωτοβουλία αυτή παρέχει χρηματοδότηση, τεχνολογία και τεχνογνωσία για να υποστηρίξει άτομα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στην επιτάχυνση της προόδου τους σε ποικίλους τομείς. Οι τομείς δράσεις αφορούν αλλά δεν περιορίζονται σε θέματα όπως η προσβασιμότητα, ο ψηφιακός αλφαβητισμός και η ισότητα, η βιωσιμότητα και η κλιματική αλλαγή, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθεκτικότητα, οι ανισότητες στην υγεία, η επισιτιστική ανασφάλεια, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Η τεχνητή νοημοσύνη αντιπροσωπεύει μια εποχή αλλαγής και φέρνει μία πληθώρα νέων δυνατοτήτων στο προσκήνιο. Η Microsoft θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια στη μεγιστοποίηση των ωφελειών της τεχνητής νοημοσύνης, υπογραμμίζοντας πάντα τη σημασία της υπεύθυνης χρήσης της.

*Το άρθρο συμπεριλαμβάνεται στο CEO Initiative Book 2023