ΜΙG: Έχουμε γίνει αποδέκτες επενδυτικών προτάσεων

Τι αναφέρει ο όμιλος σε ανακοίνωσή του.

Την ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος «για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται», επιβεβαίωσε με επιστολή του στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς o εισηγμένος όμιλος συμμετοχών MIG, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν «έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία».

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στην σχετική επιστολή της προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές, «κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε σχέση με δημοσιεύματα του τύπου η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» («η Εταιρία») ανακοινώνει σε συνέχεια της από 29/3/2018 Ανακοίνωσης της ότι έχει γίνει επανειλημμένα, όπως άλλωστε και κατά τα προηγούμενα έτη, αποδέκτης διερευνητικών εκδηλώσεων ενδιαφέροντος για την εξαγορά, τη μεταβίβαση ή τη στρατηγική συνεργασία στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται στα πλαίσια των οποίων υπογράφονται οι συνήθεις συμφωνίες εμπιστευτικότητας, χωρίς όμως να έχει προκύψει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανακοινώσιμη κατά το νόμο πρόταση ή συμφωνία. Κατά συνέπειαν τα αναφερόμενα σε τιμές δημοσιεύματα στερούνται βάσεως και αποτελούν απλές υποθέσεις των συντακτών τους».

Σύμφωνα με την ίδια επιστολή, «η Εταιρία επαναλαμβάνει ότι σύμφωνα με την πολιτική της δεν προτίθεται να προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων πληροφοριών που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Η Εταιρία θα προβαίνει πάραυτα σε δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν γεγονότα ή καταστάσεις που εύλογα αναμένεται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρία καλεί εκ νέου το επενδυτικό κοινό να βασίζει τις επενδυτικές του επιλογές μόνον σε επίσημες Ανακοινώσεις ή Δελτία Τύπου της Εταιρίας».

Θανάσης Παπανικολάου: Το επόμενο μεγάλο βήμα για τον όμιλο MIG