Μειωμένα κατά 23,99% τα καθαρά κέρδη του ομίλου Jumbo

Μειωμένα κατά 23,99% τα καθαρά κέρδη του ομίλου Jumbo

Παρά την πτωτική πορεία των κερδών, ο όμιλος προβλέπει αύξηση κατά τη νέα οικονομική χρήση.

Οριακά αυξημένες κατά 1,60% εμφανίστηκαν οι πωλήσεις, για τη χρήση Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013, του ομίλου Jumbo και ανήλθαν στα 502,2 εκατ. ευρώ έναντι 494,3 εκατ. ευρώ, την περυσινή χρήση, ενώ τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 73,96 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -23,99%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο όμιλος λειτούργησε τέσσερα νέα καταστήματα, από τα οποία τρία στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Κατά το τέλος της χρήσης, το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμούσε σε 62 καταστήματα, εκ των οποίων 51 στην Ελλάδα, τρία στην Κύπρο και οχτώ στη Βουλγαρία.

Επιπλέον, ξεκίνησε και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές θα παρατηρήσουν πως το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου διαμορφώθηκε στο 52,33% από 53,21%, που ήταν την αντίστοιχη περυσινή χρήση, παρουσιάζοντας μείωση 0,88%, καθώς η ισοτιμία ευρώ δολαρίου κινήθηκε καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε λιγότερο, σε σχέση με την αρχική εκτίμηση.

Διαβάστε ακόμη: Συνεργασία ΣΕΒ – Google για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA), κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30/06/2013, ανήλθαν στα 110,39 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 134,42 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας μείωση της τάξης του -17,88%, επηρεαζόμενα από τη ζημία της τάξης των 23,58 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορά την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου.

Αν δεν συμπεριληφθεί το έκτακτο αυτό γεγονός, τότε, σε συγκρίσιμη βάση, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου θα ανέρχονταν στα 133,97 εκατ. ευρώ, μειωμένα μόνο κατά -0,34%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 06.11.2013, τη μη διανομή μερίσματος, για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2013, καθώς πρόθεσή της είναι η πλήρης αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου, ύψους 145 εκατ. ευρώ, που λήγει το Μάιο του 2014.

Για τη νέα οικονομική χρήση, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 2%-4%, ενώ τα κέρδη θα κυμανθούν στα 75 εκατ. ευρώ.

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2013, αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των δύο μισθωμένων υπερκαταστημάτων στη Ρουμανία, ένα στην Τιμισοάρα (13.000 τ.μ.) και ένα στο Βουκουρέστι (14.000 τ.μ.), καθώς και του νέου μισθωμένου καταστήματος Jumbo στην Πάφο της Κύπρου (10.000 τ.μ.).

Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στη Βόρεια Ελλάδα (9.000 τ.μ.).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ