Μειωμένες πωλήσεις αλλά και ζημίες εμφάνισε η Frigoglass

Οι πωλήσεις στο α’ τρίμηνο του 2014 υποχώρησαν κατά 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.

Πωλήσεις ύψους 124,247 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο πρώτο τρίμηνο του 2014 η Frigoglass ΑΒΕΕ από 140,619 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, μειωμένες κατά 11,6%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 16,078 εκατ. ευρώ από 20,268 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 20,7%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) ανήλθαν σε 7,891 εκατ. ευρώ από 11,853 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 33,4%.

Στη διάρκεια του τριμήνου, η Frigoglass κατέγραψε καθαρές ζημίες ύψους 3,4 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχε παρουσιάσει κέρδη ύψους 3,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου οι συνθήκες της αγοράς παρέμειναν δυσχερείς, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση των επενδύσεων των πελατών της εταιρείας.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη μακροοικονομική μεταβλητότητα στις αναδυόμενες αγορές οδήγησε στην απότομη πτώση των πωλήσεων σε εμφιαλωτές της Coca-Cola στην Ασία.

Οι πωλήσεις στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή κατέγραψαν ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις, καθώς οι μειωμένες παραγγελίες από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola αντισταθμίστηκαν από την αυξημένη ζήτηση των πελατών ζυθοποιίας.

Οι πωλήσεις επαγγελματικών ψυγείων στην Ευρώπη σημείωσαν χαμηλή μονοψήφια αύξηση η οποία αποδίδεται κυρίως στις βελτιωμένες επιδόσεις των δυτικοευρωπαϊκών αγορών.

Οι πωλήσεις στον κλάδο της υαλουργίας κινήθηκαν ανοδικά, κυρίως χάρη στην αύξηση των πωλήσεων γυάλινων φιαλών στη Νιγηρία και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και Νοτιανατολικής Ασίας που αποτελούν βασικές αγορές για τη μονάδα του Jebel Ali.