Μείωση των εσόδων και αύξηση των δαπανών της Γενικής κυβέρνησης

Το χρέος διαμορφώθηκε στα 316,9 δισ. ευρώ στο β΄ τρίμηνο του 2013 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Στα 316,9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ελληνικό χρέος στο β΄ τρίμηνο του 2013 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους το χρέος είχε ανέλθει στα 305,6 δισ. ευρώ, ενώ στο δ΄ τρίμηνο του 2012 στα 303 δισ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομέων και Γενικής Κυβέρνησης, που δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και από τους οποίους προκύπτουν, επίσης, τα εξής: Το σύνολο των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 19,13 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο εφέτος, έναντι 21,14 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Σε αντίθεση με τη μείωση των εσόδων, καταγράφεται αύξηση τόσο των συνολικών δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης (από 24,948 δισ. ευρώ σε 33,145 δισ. ευρώ), όσο και των πρωτογενών δαπανών (από 22,654 δισ. ευρώ σε 31,216 δισ. ευρώ).

Διαβάστε ακόμη: Οι Έλληνες έγιναν ακόμα φτωχότεροι

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 18,1% σε σύγκριση με 16,2% το β΄ τρίμηνο.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του τομέα της Γενικής Κυβέρνησης ανέρχονταν σε 14 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο εφέτος, ενώ το β΄ τρίμηνο πέρυσι ήταν 3,8 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή του ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, οφείλεται σε κεφαλαιακές μεταβιβάσεις της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος των κρατικών ενισχύσεων σε συγκεκριμένες τράπεζες. Χωρίς την επίπτωση της υποστήριξης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ανέρχονταν σε 2,6 δισ. ευρώ.

Οι καθαρές δανειακές ανάγκες του συνόλου της οικονομίας έναντι της αλλοδαπής, ήταν 0,8 δισ. ευρώ. Σε σύγκριση με το β΄τρίμηνο 2012 (που οι δανειακές ανάγκες ανέρχονταν σε 2,3 δισ. ευρώ), υπήρξε μείωση του καθαρού δανεισμού, λόγω της μείωσης του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, ως αποτέλεσμα της μείωσης των εισαγωγών.

Τέλος, μείωση κατά 0,5 δισ. ευρώ παρουσίασαν τα καθαρά εισοδήματα και οι (τρέχουσες και κεφαλαιακές) μεταβιβάσεις που λαμβάνονται από την αλλοδαπή.

Διαβάστε ακόμη: Στο 9% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα