Μείωση του ποσοστού του ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΔΑΠ

Μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.

Σε ποσοστό 27,3% (29.074.500 άμεσα δικαιώματα ψήφου) μειώθηκε στις 26/6/2014 το ποσοστό που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΥΔΑΠ, από το 61,333% (65.319.740 άμεσα δικαιώματα ψήφου).

Όπως ανακοινώθηκε, η εν λόγω μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου, επήλθε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής, άνευ ανταλλάγματος, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 1906/2014 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που αποδέχεται την αίτηση ακύρωσης της μεταβίβασης των 36.245.240 μετοχών της ΕΥΔΑΠ (ποσοστό 34,033% του μετοχικού της κεφαλαίου), από το Ελληνικό Δημόσιο στο ΤΑΙΠΕΔ, η οποία είχε γίνει με βάση την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων υπ’ αριθ. 206/25.04.2012 (ΦΕΚ Β 1363/26.04.2012).

Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχοντας κατά 100% το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», ελέγχει έμμεσα τα δικαιώματα ψήφου.

Διαβάστε ακόμη:

Θέμα επαναδιαπραγμάτευσης για ιδιωτικοποιήση ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ

«Φρένο» βάζει το ΣτΕ στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ