Μονόδρομος οι διεθνείς συνεργασίες για τα ταμεία διαχείρισης κρατικής περιουσίας

«Η πράσινη μετάβαση με απώτερο στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη θα έχει στο ενδιάμεσο κερδισμένους και χαμένους. Στόχος των ταμείων διαχείρισης κρατικής περιουσίας είναι η έγκαιρη προσαρμογή, μέσω συνεργασιών και συμμαχιών, ώστε να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τις επόμενες γενιές». Αυτό ήταν το κεντρικό συμπέρασμα της συζήτησης με θέμα τις επενδύσεις ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης που συντόνισε ο αρχισυντάκτης του περιοδικού Fortune Greece, Τάσος Ζάχος, στο πλαίσιο του 7ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών πραγματοποιείται στους Δελφούς.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσιακών Στοιχείων και Συμμετοχών, του γνωστού ως «Υπερταμείου”, Γρηγόρης Δημητριάδης, τόνισε ότι τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης έχουν πλέον ενσωματωθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό όλων των project και των θυγατρικών μας και, βάσει αυτών, αναζητούμε λύσεις για μεγιστοποίηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων για τις επόμενες γενιές. Ο κ. Δημητριάδης αποκάλυψε ότι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, όπως και το ελληνικό, βρίσκονται σε συζητήσεις με άλλα από χώρες εντός και εκτός Ευρώπης, με κοινό στόχο τη μεγιστοποίηση της επένδυσης και της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη. Κοινή βάση στη συζήτηση αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη, με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, δηλαδή, μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους, ενσωματώνοντας κριτήρια για θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα, ακολουθώντας κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, δηλαδή διαφάνειας και λογοδοσίας.

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Φόρουμ των κρατικών επενδυτικών ταμείων, Duncan Bonfield, συμπλήρωσε ότι ο μετασχηματισμός προς την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη υποστηρίζεται από το γεγονός ότι οι επενδύσεις αυτής της κατηγορίας έχουν υψηλή ζήτηση και μεγάλες αναμενόμενες αποδόσεις. Πρόκειται δηλαδή για επενδύσεις που ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG (Environment, Social, Governance). Η επενδυτική ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε λύσεις που μειώνουν το αποτύπωμα του άνθρακα, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακριβώς αυτή την αυξημένη επενδυτική ζήτηση θα πρέπει να αξιοποιήσουν προς όφελός τους τα κρατικά επενδυτικά ταμεία.

Επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για μακροπρόθεσμη στρατηγική, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και την ανάγκη συνεργασιών, ο Xavier Tessier, Strategy Director της BPIFrance, ανέφερε στο πάνελ του Φόρουμ των Δελφών, ότι η Γαλλία έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασίες, οι οποίες επεκτείνονται στην ευρύτερη περιοχή, περιλαμβανομένου του Κόλπου. Μάλιστα, ο κ. Tessier υπογράμμισε τη σημασία της κοινής βάσης συνεννόησης, δηλαδή της ανάπτυξης με κριτήρια ESG. Σε σχετική ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με την Ελλάδα, τόσο ο κ. Tessier όσο και ο κ. Δημητριάδης επιβεβαίωσαν ότι ήδη μιλούν με όλους και δηλώνουν παρόν.

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρο έθεσε στο πάνελ των Δελφών η Tina Adatia, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Στρατηγικής της PIMCO. H κυρία Adatia ανέφερε ότι ο μετασχηματισμός αυτός θα έχει κερδισμένους και χαμένους. Δηλαδή κλάδοι που θα επωφεληθούν, όπως αυτοί της ενέργειας και, άλλοι, που θα υποστούν το κόστος ή θα χρειαστούν νέες επενδύσεις, όπως η αυτοκίνηση. Ωστόσο, ο δρόμος αυτός δεν θα είναι σύντομος, καθώς οι κίνδυνοι και το κόστος για τους λιγότερο ελκυστικούς κλάδους ως προς την πράσινη μετάβαση αμβλύνονται από τη ζήτηση που προέρχεται από την κοινωνία -ειδικά από τις αναπτυσσόμενες χώρες.