Morphoses: Ένα εργαλείο ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων – Soft Skills στη σύγχρονη εποχή

Morphoses: Ένα εργαλείο ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων – Soft Skills στη σύγχρονη εποχή
Η καινοτόμα προσέγγιση της Morphoses συνδυάζει εκπαιδευτικές τεχνικές, ψυχολογία, θεωρίες παιγνίων, παιχνιδοποίηση και αλληλεπίδραση.

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, η προσωπική μας εξέλιξη αναδεικνύεται ως ένας κομβικός παράγοντας που καθορίζει όχι μόνο την ποιότητα της ζωής μας, αλλά και τη συνεισφορά μας στην κοινωνία. Είναι πλέον απαραίτητο να δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση και την εξέλιξη των ικανοτήτων μας, προκειμένου να προσαρμοζόμαστε γρηγορότερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα γενιά αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση. Με την τεχνολογική πρόοδο και τις κοινωνικές αλλαγές να επιταχύνονται, η προετοιμασία των νέων για την επικοινωνία με τον σύγχρονο κόσμο και τη συμμετοχή τους σε καινοτόμες προκλήσεις είναι ουσιώδης. Η εκπαίδευση, συνεπώς, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέσο για την απόκτηση γνώσεων, αλλά και ένα εργαλείο για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και προσωπικών δεξιοτήτων.

Η Morphoses είναι μια edtech πλατφόρμα που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills). Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε τον απόλυτο προορισμό για την ανάπτυξη των soft skills, παρέχοντας μια πρωτοποριακή, παιχνιδοποιημένη εμπειρία μάθησης που ενδυναμώνει τα άτομα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Με όραμα να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανάπτυξης περιεχομένου για τα soft skills, αντιλαμβανόμαστε την αυξανόμενη σημασία αυτών των δεξιοτήτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η καινοτόμα προσέγγισή μας συνδυάζει εκπαιδευτικές τεχνικές, ψυχολογία, θεωρίες παιγνίων, παιχνιδοποίηση και αλληλεπίδραση, αναπτύχθηκε δια μέσου εκτεταμένης έρευνας και συνεργασίας με πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους από κορυφαία πανεπιστήμια. Η βιβλιοθήκη μας περιλαμβάνει πάνω από 1.500 εντυπωσιακές δραστηριότητες και ένα παγκόσμιο δίκτυο 250 εκπαιδευτικών.

Μέσω της πλατφόρμας μας, οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εβδομαδιαίες συνεδρίες διάρκειας μίας ώρας, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν και να μετρήσουν τις οριζόντιες δεξιότητες (soft skills). Στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε τους μαθητές να αναλαμβάνουν κινδύνους, να μαθαίνουν από τα λάθη τους, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να προωθούν την αυτονομία και να προσαρμόζονται εύκολα σε διαφορετικές καταστάσεις. Αυτή η μεταμόρφωση οδηγεί στο να γίνουν καλύτεροι συνάδελφοι, φίλοι, ηγέτες, γονείς και, πάνω απ’ όλα, καλύτεροι άνθρωποι.

Σε αυτό το σύγχρονο και εξελισσόμενο πλαίσιο, όπου προωθείται η τεχνολογική πρόοδος με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, των αυτοματοποιήσεων και γενικά των τεχνολογικών εξελίξεων, είναι απαραίτητο για όσους επιδιώκουν να ξεχωρίσουν να επικεντρωθούν σε δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η αποτελεσματική διαδικασία λήψης αποφάσεων κ.α.

Πρόσφατες έρευνες αναφέρουν ότι το 65% των σημερινών παιδιών του δημοτικού σχολείου αναμένεται να εργαστεί σε θέσεις εργασίας που δεν υπάρχουν ακόμη (World Economic Forum). Επιπλέον, το 92% των επαγγελματιών στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού τονίζει τη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων έναντι των τεχνικών δεξιοτήτων, ενώ το 89% αποδίδει τις ανεπιτυχείς προσλήψεις στην έλλειψη οριζόντιων δεξιοτήτων – soft skills (Forbes & Linkedin). Με βάση αυτά τα δεδομένα, η γέφυρα που χρειάζεται να δημιουργηθεί για να κλείσει αυτό το χάσμα δεξιοτήτων είναι όχι μόνο αναγκαία για την ατομική επαγγελματική ανάπτυξη, αλλά έχει επίσης σημαντικές επιπτώσεις στην επιχειρηματική επιτυχία και στη συνολική οικονομική ευημερία, καθιστώντας την ως κρίσιμη κοινωνική ανάγκη.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός μας

Η προσέγγισή μας για την καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων στους μαθητές είναι τόσο καλά ενημερωμένη όσο και πολύπλευρη. Βασιζόμαστε πάνω σε ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πλαίσιο και ενσωματώνουμε μια ποικιλία ψυχολογικών θεωριών, προκειμένου να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Στην καρδιά της προσέγγισής μας, τηρούμε τις οδηγίες  του Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), που προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων.

Μέσω αυτής της προσέγγισης, επιδιώκουμε να εξοπλίσουμε τα παιδιά με τα απαραίτητα εργαλεία για επιτυχία στο μέλλον.

Εκτός από το CASEL, ενσωματώνουμε τις ικανότητες επαγγελματικής επάρκειας του Πανεπιστημίου του Cambridge, αναγνωρίζοντας όχι μόνο τη σημασία της ακαδημαϊκής επιτυχίας, αλλά και της μελλοντικής επαγγελματικής προετοιμασίας.

H φιλοσοφία του σχεδιασμού μας

Η φιλοσοφία του σχεδιασμού μας βασίζεται σε αναπτυξιακές ψυχολογικές θεωρίες, εμπνευσμένες από τους Piaget, Kolberg, Vygotsky, Erikson και Kolb. Αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προσαρμογής του περιεχομένου σε συγκεκριμένα γνωστικά και ηθικά στάδια ανάπτυξης, προωθούμε τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης και αντιμετωπίζουμε τη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη. Επιπλέον, εκμεταλλευόμαστε αρχές σχεδιασμού παιχνιδιών και μάθησης, προσφέροντας μια αρμονική ισορροπία μεταξύ στοιχείων παιχνιδιού και καθορισμένων μαθησιακών στόχων. Αυτή η σύνθεση θεωριών και πλαισίων, σε συνδυασμό με το πάθος μας για αποτελεσματική μάθηση, δημιουργεί μια μοναδική και ενδυναμωτική εμπειρία για τα νεαρά μυαλά.

Ας φέρουμε την επανάσταση στην εκπαίδευση, ενσωματώνοντας τη διαδραστικότητα και την διασκέδαση στη μάθηση, και κάνοντας τους μαθητές να αγαπήσουν το ταξίδι της ανάπτυξης και της εξέλιξης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας https://morphoses.io

*Η Morphoses Skills Ltd είναι μέλος του Fortune Greece Network