“Ναι” από τους μετόχους της Motor Oil για το deal με την Ελλάκτωρ

“Ναι” από τους μετόχους της Motor Oil για το deal με την Ελλάκτωρ
Με την επισφράγιση αυτής της συμφωνίας ακολουθεί η υπογραφή του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας και του σχεδίου Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ των δύο Εταιρειών.

Στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση ο Όμιλος Motor Oil ενέκρινε την συναλλαγή μεταξύ της MORE (Motor Oil Renewable Energy) και της ΕΛΛΑΚΤΩΡ για την απόκτηση του 75% του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

O Όμιλος Motor Oil, διαμορφώνοντας με σταθερότητα ένα μεγάλο αναπτυξιακό πλάνο, διαφοροποιεί το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την πλατφόρμα της μελλοντικής του ανάπτυξης.

Με την επισφράγιση αυτής της συμφωνίας ακολουθεί η υπογραφή του σχετικού σχεδίου Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας και του σχεδίου Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ των δύο Εταιρειών.

Η MORE αποτελεί, πλέον, ηγέτιδα δύναμη στον χώρο των ΑΠΕ και καθίσταται ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ΑΠΕ στην Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, με την ολοκλήρωση της εξαγοράς η MORE θα διαθέτει εγκατεστημένη ισχύ  772 ΜW και μαζί με τα υπό κατασκευή έργα της, συνολικά 856 MW, πλησιάζοντας τον επόμενο στόχο της για εγκατεστημένη ισχύ 1GW νωρίτερα από τις αρχικές της εκτιμήσεις. Η εγκατεστημένη ενέργεια της MORE θα είναι ικανή να τροφοδοτήσει με πράσινη ενέργεια περίπου μισό εκατ. νοικοκυριά. Παράλληλα, θα διαθέτει χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας 2.3GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Σε όρους pro-forma 2021, η εξαγορά θα είχε συνεισφορά στην MORE €84 εκ. σε κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, τα οποία αφορούν συμβασιοποιημένα έργα ΑΠΕ με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε επίπεδο Ομίλου Motor Oil, η συνεισφορά της MORE (μετά τη συναλλαγή) με όρους 2021, θα ανερχόταν σε 22% του συνολικού EBITDA (έναντι 9% προηγουμένως).

Με υπευθυνότητα, σταθερά βήματα και συνέπεια, η MORE αναπτύσσεται ταχύτατα, υλοποιώντας, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις και συνεργασίες, έργα μεγάλης αξίας και κομβικής σημασίας σε νέα, καινοτόμα πεδία του ενεργειακού κλάδου στη χώρα.

Ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Ομίλου Motor Oil για την συναλλαγή χρησιμοποιήθηκε η CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG.