Νέα αναβάθμιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού – Δείτε τί αλλάζει

Νέα αναβάθμιση στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού – Δείτε τί αλλάζει

Αυτοματοποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.

Νέα αναβάθμιση πραγματοποιείται στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτάχυνση και την απλοποίηση της διαδικασίας.

Μετά από σχετικές υπουργικές αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, αυτοματοποιούνται οι εσωτερικές διαδικασίες σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, με τη χρήση ειδικού υπολογιστικού εργαλείου που αναπτύχθηκε, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί.

Το εργαλείο υπολογίζει τους δείκτες-κριτήρια για τη βιωσιμότητα της επιχείρησης, στη βάση των οποίων καθορίζεται το πλήθος των δόσεων (έως 120) και η έκταση του «κουρέματος» προστίμων και προσαυξήσεων κεφαλαίου.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν συμπληρωθεί 60 εβδομάδες από την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, αρχικά μόνο για επιχειρήσεις. Πλέον, πάνω από 55.000 επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, ομόρρυθμοι εταίροι και αγρότες, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη ρύθμιση των χρεών τους. Μάλιστα, πάνω από 3.750 οφειλέτες έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες, υποβάλλοντας οριστικά τη σχετική αίτηση και ήδη έχουν ρυθμιστεί τα χρέη σε περίπου 600 από αυτούς.