Νέα χρηματοδότηση για την ελληνική startup Verge.Capital

Η πλατφόρμα θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να μεταφέρουν ελεύθερα τα πιστωτικά τους σκορ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Verge.Capital εξασφάλισε χρηματοδότηση για την ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας και προσιτότητας. Η πλατφόρμα της Verge.Capital θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες της ΕΕ να μεταφέρουν ελεύθερα τα πιστωτικά τους σκορ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η πλατφόρμα θα επιτρέπει επίσης σε πολίτες της ΕΕ με περιορισμένη πρόσβαση σε τράπεζες να αποκτούν πρόσβαση σε πιστωτικά εργαλεία με βάση την ικανότητά της πλατφόρμας να τους αξιολογεί, ενώ παράλληλα θα επεκτείνει τις δυνητικές αγορές για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η χρηματοδότηση, από τη DataPitch, αποτελεί μέρος ενός προγράμματος accelerator 6 μηνών το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019.

«Αυτό το βραβείο χρηματοδότησης θα επιτρέψει στο Verge.Capital να σχεδιάσει μια πλατφόρμα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας με εξαιρετικά πολύτιμο αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία των ατόμων. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που βοηθά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιολογούν δυναμικά τους υποψήφιους πιστωτές τους», σχολίασε η επικεφαλής Κινδύνου της Verge.Capital, Ιωάννα Στανεγλούδη.

«Επίσης, μας δίνει την ευκαιρία να βελτιώσουμε τις δεξιότητές της ομάδας μας στην Ανάπτυξη Λογισμικού και στην Επιστήμη Δεδομένων. Θα ανακοινώσουμε τις προσθήκες στην ομάδα τις επόμενες εβδομάδες. Επιπλέον, αυτό το βραβείο επιβεβαιώνει ότι η καινοτόμος προσέγγισή μας στην επίλυση προβλημάτων, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα και τεχνολογία συναλλακτικής ανάλυσης και συμπεριφοράς, δημιουργεί πραγματική αξία».

Το έργο θα επιτρέψει επίσης στη Verge.Capital να αυτοματοποιήσει περαιτέρω τις ροές εργασιών εντοπισμού δεδομένων και να ενσωματώσει τροφοδοσίες δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο από τα API τραπεζικής PSD2. Η Verge.Capital θα συνεργαστεί με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες για να δοκιμάσει την πλατφόρμα σε ένα πραγματικό περιβάλλον σε διάφορες περιοχές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Verge.Capital έχει επίσης γίνει δεκτή στο πρόγραμμα accelerator χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Το BeFinnovative 3.0 είναι ένα 5μηνο πρόγραμμα accelerator που θα διαρκέσει μέχρι τον Ιούνιο του 2019 και θα διευκολύνει την στενότερη συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στις εξειδικευμένες γνώσεις, τους ειδικούς, και τα πλούσια δεδομένα της.