Νέα παράταση στο διαγωνισμό για το Κέντρο Καινοτομίας στη ΧΡΩΠΕΙ 

Νέα παράταση στο διαγωνισμό για το Κέντρο Καινοτομίας στη ΧΡΩΠΕΙ 
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών ορίζεται η 17η Ιουλίου.

Νέα, δίμηνη, παράταση πήρε η ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών για το Κέντρο Καινοτομίας που πρόκειται να δημιουργηθεί στη ΧΡΩΠΕΙ. Όπως λέει Κυβερνητικός Αξιωματούχος στο Fortune Greece η παράταση αποφασίσθηκε μετά από αιτήματα των εταιρειών που ενδιαφέρονται να αναλάβουν το έργο.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών ορίζεται η 17η Ιουλίου. Η αρχική ημερομηνία υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό, εξέπνεε την Τετάρτη 17 Μαΐου. Στον πρώτο διαγωνισμό ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει οι εταιρείες ΓΕΚ Τέρνα, Dimand, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις και το σχήμα Intrakat-Intracom Holdings.

Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Αθήνα (ΧΡΩΠΕΙ), στα πρότυπα των Κέντρων Καινοτομίας (Innovation District). Θα αποτελέσει ένα φυσικό χώρο, όπου μεγάλες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις (Startups) και Startup Incubator/Accelerators, φιλοξενούνται και συνεργάζονται, ενισχύοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το ακίνητο καταλαμβάνει συνολική εδαφική έκταση 17.893 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται  βιομηχανικό συγκρότημα διατηρητέων κτηρίων. Επίσης, υπολογίζεται να αναπτυχθούν 35.700 τ.μ., όπου στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις υπολογίζεται πως θα απασχολούνται περισσότεροι από 2.400 εργαζόμενοι καθώς θα φιλοξενηθούν τμήματα R&D  μεγάλων επιχειρήσεων, Start Ups, Spin Offs, Incubators, Accelerators και Ερευνητικά Κέντρα. Το ακίνητο περιήλθε στη χρήση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Δεκέμβριο του 2019.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας με μορφή Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Αυτό σημαίνει πως ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης που θα προκύψει θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την χρηματοδότηση του έργου. Δεν προβλέπεται συμμετοχή του Δημοσίου στη χρηματοδότηση, ενώ στην προκήρυξη αναφέρεται η πρόθεση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η σχετική διϋπουργική απόφαση εκδόθηκε τον Απρίλιο 2020.

Η καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδοτικής Συμβολής, με βάση το τελευταίο τεύχος της πρόσκλησης είναι μέγιστου ύψους προϋπολογισμού 18.750.000 ευρώ ενώ η εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης Σύμπραξης σε καθαρή παρούσα αξία ανέρχεται στο ποσό των 280.100.00 ευρώ προ ΦΠΑ.