NED Club: Νέος φορέας για την προώθηση της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης και της επιχειρηματικότητας

Ο νέος φορέας, NED Club πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συνάντηση των μελών του στην βρετανική πρεσβευτική κατοικία. Στην εκδήλωση, κεντρικοί ομιλητές ήταν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.

Ένας νέος φορέας με αποστολή την προώθηση της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και της επιχειρηματικότητας, ιδρύθηκε από ομάδα μη εκτελεστικών μελών διοικητικών συμβουλίων εταιρειών. Ο νέος φορέας, NED Club («Non-Executive Directors’ Club in Greece») πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη συνάντηση των μελών του στην βρετανική πρεσβευτική κατοικία. Στην εκδήλωση, κεντρικοί ομιλητές ήταν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου.

Από την πλευρά του NED Club, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους ο Κρις Αμιράλης, ιδρυτικό μέλος της λέσχης.

Ο υπουργός Οικονομίας Χρ. Σταϊκούρας στην ομιλία του τόνισε:

«Η πλήρης εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης είναι μια από τις προϋποθέσεις για την διατηρήσιμη ανάπτυξη που όλοι επιδιώκουμε και χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Γι’ αυτό, η επιλογή αυτή αποτελεί μονίμως μια από τις προτεραιότητές μας. Η απουσία αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, όχι μόνον πλήττει την αξιοπιστία των ελληνικών εταιρειών αλλά υποβαθμίζει και τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Η ελληνική οικονομία δεν μπορεί να πετύχει μια διαδρομή διατηρήσιμης ανάπτυξης – όπως όλοι θέλουμε- αν δεν εξασφαλίσει ότι οι μεγάλες εταιρείες, είτε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είτε κι όχι, ακολουθούν τις ορθές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η κυβέρνηση, καλωσορίζει κάθε πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή και δηλώνουμε ότι θα λάβουμε κάθε αναγκαία πρόνοια, ώστε την κρίσιμη αυτή περίοδο να αναβαθμιστεί η λειτουργία των ελληνικών εταιρειών προς την κατεύθυνση της διαφάνειας και του σεβασμού των αρχών ορθής διακυβέρνησης. Δηλώνω προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμμιά παρέκκλιση από τις αρχές αυτές και οι όποιοι παραβάτες θα αντιμετωπιστούν πλέον όπως πρέπει, με αυστηρότητα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου στην ομιλία της, είπε:

«Η υιοθέτηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και η τήρησή τους, είναι καίριας σημασίας για την αξιόπιστη λειτουργία και ανάπτυξη μιας εταιρείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα αυτό και έχει θέσει ως μία από τις προτεραιότητές της την αναμόρφωση του νόμου της εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών, επικαιροποιώντας τις σχετικές διατάξεις και ενισχύοντας περαιτέρω επιμέρους μηχανισμούς των εταιριών στους οποίους διαπιστώθηκαν αδυναμίες ή ελλείψεις. Το σχέδιο αυτό του νόμου, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην αποτελεσματικότερη διάρθρωση των διοικητικών συμβουλίων μίας εισηγμένης εταιρίας και στην ύπαρξη περισσότερων κριτηρίων ανεξαρτησίας που θα πρέπει να πληρούνται, για το χαρακτηρισμό μελών ως ανεξάρτητων. Ενισχύεται επιπλέον σημαντικά ο ρόλος των ανεξάρτητων μελών, σε μία προσπάθεια αποτελεσματικότερης λειτουργίας των εισηγμένων εταιριών. Συνεπώς χαιρετίζουμε οποιαδήποτε πρωτοβουλία κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Κυριάκος Σαμπατακάκης, ιδρυτικό μέλος της λέσχης, παρουσίασε τους στόχους της πρωτοβουλίας επισημαίνοντας ότι «το NED Club ξεκίνησε ως πρωτοβουλία ομάδας στελεχών, που είναι ή είχαν διατελέσει μέλη διοικητικών συμβουλίων εταιρειών, και οι οποίοι αποφάσισαν να διαμορφώσουν έναν φορέα που θα επιδιώκει συστηματικά να προβάλλει τις καλές πρακτικές στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης. Αφετηρία για τη δημιουργία της λέσχης μας – πρόσθεσε – είναι η πεποίθηση ότι η ανάπτυξη και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων διασφαλίζεται μέσα από την υιοθέτηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και ότι ο ρόλος αυτός ανήκει κατ’ εξοχήν στα ανεξάρτητα μέλη των διοικητικών συμβουλίων».

Σημειώνεται ότι οι επιδιώξεις του NED Club με έμφαση στην ενδυνάμωση των διοικητικών συμβουλίων των ελληνικών επιχειρήσεων, είναι:

▪ Να στελεχώνονται τα διοικητικά συμβούλια από καταξιωμένους επαγγελματίες με γνώση και πείρα στη λειτουργία τους

▪ Να προάγει την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την αλληλεπίδραση των μελών του και να προωθεί την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και πληροφόρησης σε θέματα σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τις απαιτούμενες συμπεριφορές σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου

▪ Να προωθεί το ρόλο και τη σημασία των μη εκτελεστικών μελών ΔΣ στην ελληνική πραγματικότητα, αναπτύσσοντας τις επαγγελματικές δεξιότητες των μελών του αλλά και τις προοπτικές εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους

▪ Να βελτιώνει το επίπεδο υλοποίησης της εταιρικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από τα ενεργά ΔΣ

▪ Να υποβάλλει σχετικές προτάσεις προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς στο εσωτερικό και το εξωτερικό.