Νέος νόμος Κατσέλη: Πώς μπορεί να σωθεί η πρώτη κατοικία

Νέος νόμος Κατσέλη: Πώς μπορεί να σωθεί η πρώτη κατοικία
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι βασικές προϋποθέσεις και τα βήματα για τη νέα νομοθεσία.

Του Ευστάθιου Λιακόπουλου*

Ορίστηκε η διαδικασία και νομοθετήθηκε η διαδοχή του Νόμου Κατσέλη, σύμφωνα με την οποία ορίζεται το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.  Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις διατάξεις που πέρασαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης :

Προϋποθέσεις:

Βασική προϋπόθεση, το δάνειο για το οποίο υπάρχει προσημείωση ή υποθήκη σε πρώτη κατοικία, να έχει καθυστέρηση την 31/12/2018 τουλάχιστον 90 ημερών.

  • αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ, ενώ για τις περιπτώσεις που η πρώτη κατοικία είναι υποθήκη σε επιχειρηματικό δάνειο, τότε η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, δεν θα υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ.
  • Το οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου που θα αιτηθεί την προστασία, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης. Το ποσό αυτό, θα προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον/την σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ, για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
  • Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται τόκοι που έχουν οριστικοποιηθεί  και αν υπάρχουν έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.
  • Αν το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, τότε η ακίνητη περιουσία του υποβάλλοντος την αίτηση, του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του/της συζύγου,θα πρέπει να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ, πέραν της κύριας κατοικίας.
  • Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, του υποβάλλοντος την αίτηση και του/της συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του νοικοκυριού τους, θα πρέπει να  έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Πως θα σώσω την πρώτη μου κατοικία;

Πλέον δεν απαιτείται νομικός αγώνας.

Βήμα 1: Μελέτη των κριτηρίων.

Βήμα 2: Συγκέντρωση εντύπων.

Βήμα 3: Ηλεκτρονική υποβολή με αίτημα.

Βήμα 4: Διαπραγμάτευση μέσω πλατφόρμας.

Βήμα 5: Οριστικοποίηση έγκρισης.

* Ο Ευστάθιος Λιακόπουλος είναι CEO της BSS (www.bssplus.gr)

H BSS είναι μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη ελληνική επιχείρηση στον κλάδο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Βραβευμένη από τον ευρωπαικό οργανισμό EFQM για την αριστεία στην επιχειρηματική της δράση έχοντας ISO 9001 & ISO 27001.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΣΠΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ: ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΠΤΩΧΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ, CF, BUDGET, BP.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – GDPR

ISO

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ