Νόμιμα τα δάνεια με ελβετικό φράγκο σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Νόμιμα τα δάνεια με ελβετικό φράγκο σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
Photo:
Κανονικά θα πρέπει να αποπληρώσουν τα δάνειά τους οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με ισχυρή πλειοψηφία με την υπ΄ αριθμ. 4/2019 απόφασή της απέρριψε αίτηση δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο που ζητούσε να αναιρεθεί η 8713/2016 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι ο δανειακός όρος της σύμβασης είναι δηλωτικός όρος της δανειακής σύμβασης και «επομένως εκφεύγει του ελέγχου καταχρηστικότητας», δηλαδή δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας από τα δικαστήρια.

Έπειτα από την απόφαση αυτή του Αρείου Πάγου οι δανειολήπτες δανείων σε ελβετικό φράγκο θα πρέπει να αποπληρώσουν κανονικά τα δάνειά τους. Τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε ελβετικό φράγκο φτάνουν το ποσό των 13 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζιτών, ενώ οι δανειακές συμβάσεις έχουν στην πλειοψηφία τους καταγγελθεί.

Ειδικότερα, δανειολήπτρια ζητούσε να κριθεί άκυρος ως καταχρηστικός, ο όρος της δανειακής συμβάσεως σε ξένο νόμισμα (ελβετικό φράγκο) με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ, με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ κατά τον χρόνο πληρωμής. Η δανειολήπτρια είχε λάβει το 2007 δάνειο ύψους 243.225 ελβετικών φράγκων (150.000 ευρώ) κατόπιν προτροπής, όπως υποστηρίζει των υπαλλήλων της Τράπεζας, λόγω του χαμηλού επιτοκίου, και το 2015 μετά τις αλλαγές στην ισοτιμία μεταξύ ευρώ και φράγκου βρέθηκε να οφείλει 239.041 ευρώ.