Noval Property: Στο δρόμο προς στο Χρηματιστήριο – Eπενδυτικό πλάνο 340 εκατ. ευρώ

Noval Property: Στο δρόμο προς στο Χρηματιστήριο – Eπενδυτικό πλάνο 340 εκατ. ευρώ
ORBIT, TERNA, SEP2020
Η εταιρεία όπως παρουσιάστηκε έχει αποφέρει σημαντικές αποδόσεις από την υπεραξία που προσθέτει στα ακίνητα που αναπτύσσει, από τη σύστασή της έως σήμερα.

Ξεκινά αύριο Τετάρτη 29 Μαΐου έως 31 Μαΐου η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property, του ομίλου VIOHALCO στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Σήμερα θα ανακοινωθεί το κατώτατο εύρος τιμής εισαγωγής των μετοχών της ΑΕΕΑΠ, με την ανώτατη να έχει οριστεί στα 2,82 ευρώ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των τίτλων στο ταμπλό θα ξεκινήσει στις 5 Ιουνίου.

Όπως επισήμανε ο Παναγιώτης Καπετανάκος, διευθύνων σύμβουλος της Noval Property, σε παρουσίαση της εταιρίας σε δημοσιογράφους με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η εταιρεία βρίσκεται σε μια δυναμική φάση περαιτέρω ανάπτυξης με ένα επενδυτικό σχέδιο 340 εκατ. ευρώ έως το 2028 που είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως τόνισε ο κ. Καπετανάκος, στη διάρκεια της παρουσίασης, η εταιρεία με εξειδίκευση στην επένδυση και ανάπτυξη ακινήτων, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά επενδυτικά σχέδια μέχρι σήμερα, δίνει έμφαση στα ποιοτικά και βιώσιμα ακίνητα για κατοικίες, γραφεία, εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, ξενοδοχεία και logistics με στόχο να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά για περιβαλλοντικά πιστοποιημένα και ενεργειακά αποδοτικά ακίνητα. Το 75% του χαρτοφυλακίου της είναι ακίνητα εισοδήματος, διαφόρων κατηγοριών, όπως ξενοδοχεία, γραφεία, εμπορικά κέντρα, εμπορικά πάρκα, logistics, κατοικίες που δίνει μια ετησιοποιημένη απόδοση της τάξης του 7,2% το χρόνο και είναι σχεδόν πλήρως μισθωμένο με μακροχρόνιες μισθωτικές συμβάσεις. Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα εισοδήματος τα έχει αναπτύξει η ίδια η εταιρεία, γεγονός που δείχνει την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία της σε ακίνητα που δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Το υπόλοιπο 25% του χαρτοφυλακίου της Noval είναι ακίνητα υπό ανάπτυξη, τα περισσότερα υπό κατασκευή και αυτό έχει δώσει μέχρι τώρα υπεραξία στους μετόχους της εταιρείας και θα συνεχίζει να δίνει, πρόσθεσε.

Ειδικότερα, η εταιρεία όπως παρουσιάστηκε έχει αποφέρει σημαντικές αποδόσεις από την υπεραξία που προσθέτει στα ακίνητα που αναπτύσσει, από τη σύστασή της έως σήμερα. Την 31η Δεκεμβρίου 2023, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 571 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 55 εκατ. ευρώ (αύξηση 11%) έναντι της εύλογης αξίας της 30ης Ιουνίου 2023 που ήταν στα επίπεδα των 516 εκατ. ευρώ.

Η Noval Property εξειδικεύεται στον επαναπροσδιορισμό και την ανακατασκευή παλαιών κτηρίων και στις αστικές αναπλάσεις που έχει διαπιστώσει ότι αποφέρουν σημαντική αύξηση της αξίας. Το 1/4 του χαρτοφυλακίου της είναι περιβαλλοντικά πιστοποιημένο, όπως μεταξύ άλλων τα κτήρια γραφείων The Orbit στην Αθήνα, το Butterfly στο Χαλάνδρι και το εμπορικό πάρκο Μare West στην Κόρινθο, και αυτό το ποσοστό θα μεγαλώνει τα επόμενα χρόνια. Ο κ. Καπετανάκος έδωσε έμφαση και στο γεγονός ότι η εταιρεία έχει χαμηλό δανεισμό, από τους χαμηλότερους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σε ομοειδείς εταιρείες, με ένα συντελεστή καθαρής μόχλευσης 27%. Τα 2/3 του δανεισμού είναι με σταθερό επιτόκιο και το μέσο επίπεδο στο επιτόκιο του δανεισμού είναι 3,9% με μια πολύ υγιή κεφαλαιακή διάρθρωση. Επίσης η εταιρεία διανέμει μέρισμα στους μετόχους της, καθώς το 50% των καθαρών κερδών μοιράζεται σαν μέρισμα από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της ως ΑΕΕΑΠ το 2019. Το μέρισμα του 2023 σε σχέση με το μέρισμα του 2022 είναι κατά 44% αυξημένο. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι νέοι επενδυτές που θα προκύψουν από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού η απόφαση για το μέρισμα και την αποκοπή του θα ληφθεί στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο μετά την είσοδο στο Χρηματιστήριο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο κ. Καπετανάκος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η είσοδος στο Χρηματιστήριο (είναι υποχρεωτική για την εταιρεία βάση νόμου) δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί μια ακόμη καλύτερη μετοχική βάση, καθώς εκτός από τη VIOHALCO που αποτελεί τον ισχυρό της μέτοχο, μέτοχος θα είναι και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), καθώς μετά από τη μετατροπή του ομολογιακού δανείου, θα βρεθεί να κατέχει κοντά στο 1,25% της Noval Property.

Όπως τόνισε η συμμετοχή της EBRD είναι ουσιαστικής σημασίας για την εταιρεία, όχι μόνο λόγω της συμμετοχής ενός τόσο σημαντικού μακροπρόθεσμου επενδυτή, αλλά και γιατί πέραν της μετοχικής θέσης που θα έχει η EBRD στη Noval Property, η EBRD αποτελεί τον μεγαλύτερο ομολογιούχο στο πράσινο ομόλογο που έχει εκδώσει με επιτυχία τον Δεκέμβριο του 2021.

Παράλληλα με την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η εταιρεία θα έχει ακόμη περισσότερα κεφάλαια για επενδύσεις. Αναλυτικότερα, όπως είπε, στο τέλος του 2023 η Noval είχε 75 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και σε συνδυασμό με τον στόχο να αντληθούν και 52 εκατ. ευρώ από την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο (μαζί και με τη μετατροπή της EBRD) θα έχει διαθέσιμα 125 εκατ. ευρώ για να επενδύσει στην ανάπτυξη δικών της ακινήτων, αλλά και να πραγματοποιήσει αγορές ακινήτων από την αγορά. Το 82% του επενδυτικού προγράμματος αφορά ακίνητα που είναι ήδη στην ιδιοκτησία μας και το 18% είναι επενδυτικές ευκαιρίες από την αγορά.

Παρουσιάζοντας αναλυτικά τα επενδυτικά πλάνα της εταιρίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην κατασκευή σε joint venture με την Brook Lane Capital του νέου συγκροτήματος γραφείων στο πρώην οικόπεδο Kodak στο Μαρούσι, που θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2025 και θα είναι το μεγαλύτερο περιβαλλοντικά πιστοποιημένο office campus στην Ελλάδα (Ήδη έχουν μισθωθεί οι μισοί χώροι γραφείων σε μια πολυεθνική). Σε εξέλιξη είναι και η κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στην οδό Χειμάρρας στο Μαρούσι, το οποίο είναι πλήρως μισθωμένο και η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου. Στο Μαρούσι επίσης στην Λεωφόρο Κηφισίας 199 κατασκευάζεται ένα κτήριο που έχει αγοραστεί και θα ολοκληρωθεί το 2025 και θα είναι κτήριο χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Πρόκειται για ένα κτήριο γραφείων που θα έρθει να προστεθεί σε ήδη σημαντικά ακίνητα γραφείων όπως είναι το The Orbit, στην Κηφισίας, δίπλα από τον κινηματογράφο Δαναό, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ξεχωριστή, φουτουριστική του αρχιτεκτονική σχεδίαση.

Αναφέρθηκε επίσης στην κατασκευή στην οδό Αρδηττού στο Μετς ενός κτήριου μεικτής χρήσης για πολυτελείς κατοικίες και γραφεία, με απρόσκοπτη θέα στην Ακρόπολη που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, ενώ ήδη έχει εκμισθωθεί ο ένας από τους τρεις ορόφους των κατοικιών.

Επίσης, έκανε αναφορά στο μεγάλο project για την αστική ανάπλαση της οδού Πειραιώς σε master plan των Foster + Partners. Φέτος αναμένεται να ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και από του χρόνου μέχρι το 2028 θα προχωρήσει η κατασκευή του, μετατρέποντας το πρώτο εργοστάσιο της Βιοχάλκο από την εποχή του Μεσοπολέμου, σε μια μεγάλη γειτονιά τέχνης και πολιτισμού δίπλα στον Ελληνικό Κόσμο, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Φεστιβάλ Αθηνών.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Noval Property αποτελείται από 61 ακίνητα, επιφάνειας 343 χιλ. τ.μ. μικτής αξίας (GAV) 571 εκατ. ευρώ στις 31.12.2023. Η εταιρεία είχε εσωτερική αξία (NAV) 427 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2023. Το 2023, η εταιρεία πραγματοποίησε 29,4 εκατ. ευρώ έσοδα από μισθώσεις, είχε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 65 εκατ. ευρώ. (+164%). Το 2023 αύξησε τα μισθώματά της κατά 18%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: