Novartis Hellas: Σταθερά δίπλα στην κοινωνία

Novartis Hellas: Σταθερά δίπλα στην κοινωνία
Υλοποιεί ποικίλες ενέργειες και δράσεις µε επίκεντρο τους ασθενείς, τους ανθρώπους της και την κοινωνία.

Τα τελευταία χρόνια, η ιατρική επιστήµη εξελίσσεται µε αµείωτους ρυθµούς, µε τους τοµείς της έρευνας και της τεχνολογίας να αναπτύσσονται θεαµατικά, δηµιουργώντας νέα δεδοµένα και συµβάλλοντας στην πρόοδο της υγείας. Ο ρόλος των φαρµακευτικών εταιρειών στη σύγχρονη εποχή αλλάζει και καλούνται πλέον να παρέχουν πολυδιάστατες λύσεις για την υποστήριξη των ασθενών, των συστηµάτων υγείας και της κοινωνίας.

Σκοπός της Novartis είναι να εξελίσσει την ιατρική πρακτική, µε στόχο να βελτιώσει και να επεκτείνει τη ζωή των ανθρώπων. Η Novartis πρωτοπορεί µε την επιστηµονική της καινοτοµία, η οποία δηµιουργεί µια νέα καµπή στην Ιατρική και τον τρόπο αντιµετώπισης των ασθενειών. Χρησιµοποιώντας εξελιγµένα δεδοµένα και ψηφιακές τεχνολογίες, η εταιρεία δηµιουργεί θεραπείες που κάνουν τη διαφορά σε τοµείς όπου υπάρχει µεγάλη ιατρική ανάγκη. Μέσω σηµαντικών επενδύσεων στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ανακαλύπτει, αναπτύσσει και διαθέτει καινοτόµα σκευάσµατα που προλαµβάνουν και αντιµετωπίζουν παθήσεις, απαλύνουν τον πόνο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Πιστή στην αποστολή της, το 2022 διεξήγαγε 83 κλινικές µελέτες µε περισσότερους από 500 ωφελούµενους και εξασφάλισε σε 3,1 εκατ. ασθενείς την πρόσβαση σε >70 θεραπείες της.

Με βασική δέσµευση τη δηµιουργία ενός ποικιλόµορφου και χωρίς αποκλεισµούς περιβάλλοντος εργασίας, η Novartis εξασφαλίζει ότι οι άνθρωποί της, που αποτελούν την κινητήριο δύναµη της εταιρείας, έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το ταλέντο και τη δυναµική τους. Μέσα από προγράµµατα εκπαίδευσης και ενέργειες όπως το ευέλικτο ωράριο, ο υβριδικός τρόπος εργασίας, καθώς και πρωτοβουλίες υποστήριξης της υγείας, της οικογένειας και των εργαζοµένων, η Novartis απελευθερώνει τη δύναµη των ανθρώπων της και δηµιουργεί µια κουλτούρα ώστε όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξαρτήτως φύλου ή διακρίσεων, να νιώθουν ότι ανήκουν σε έναν οργανισµό όπου εµπνέονται, εξελίσσονται µε ίσες ευκαιρίες και συνεργάζονται αρµονικά. To 62% των εργαζοµένων είναι γυναίκες, κάτι το οποίο αποτυπώνει τη δέσµευση της εταιρείας στη διαφορετικότητα και τη συµπερίληψη.

Η εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της στρατηγικής της Novartis µε στόχο τη δηµιουργία δεσµών εµπιστοσύνης και την επιστροφή αξίας στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται. Η Novartis Hellas επενδύει σε σηµαντικές πρωτοβουλίες µε επίκεντρο τους ασθενείς, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. Η εταιρεία υλοποιεί προγράµµατα που υποστηρίζουν ολιστικά τους ασθενείς, όπως το «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναµη!», που αγκαλιάζει τις γυναίκες µε καρκίνο του µαστού σταθερά από το 2015, τονίζοντας τη σηµασία της έκφρασης µέσα από την τέχνη της συνεργασίας και της συµµετοχής σε µια κοινότητα αλληλοϋποστήριξης, που αποτελούν παράγοντες καθοριστικούς στο ταξίδι ενάντια στη νόσο. Το 2022 µάλιστα, το πρόγραµµα συµπλήρωσε περισσότερες από 430 εγγραφές από ασθενείς που συµµετείχαν σε αυτό.

Επίσης, σε συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήµιο της Μαδρίτης, υλοποιεί το Πρόγραµµα Ενδυνάµωσης Ενώσεων Ασθενών, το οποίο απευθύνεται σε εκπροσώπους ασθενών και έχει ως στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των γνώσεών τους, ώστε να υποστηρίξουν πιο αποδοτικά τη λειτουργία των συλλόγων τους. Στον πρώτο κύκλο έλαβαν µέρος συνολικά 20 εκπρόσωποι ασθενών από 14 Ενώσεις, µε το πρόγραµµα να συνδράµει στην κατάρτιση και υποστήριξη των συµµετεχόντων.

Στον τοµέα της απασχόλησης, µέσα από το πρόγραµµα Ready for Work @ Life Sciences του οργανισµού Women on Top, η Novartis Hellas απευθύνεται σε γυναίκες που προέρχονται από σχολές STEM και Επιστηµών Υγείας µε στόχο να τις ενδυναµώσει, να τις βοηθήσει να δικτυωθούν και να γίνουν µέλη µιας κοινότητας µε αντίστοιχες φιλοδοξίες και προβληµατισµούς. Στα δωρεάν και διαδραστικά σεµινάρια που πραγµατοποιήθηκαν το 2022, συµµετείχαν 31 νέες γυναίκες, οι οποίες εξοπλίστηκαν µε πολύτιµα εφόδια ώστε να έρθουν ένα βήµα πιο κοντά στα επαγγελµατικά τους όνειρα.

Με στόχο την περιβαλλοντική βιωσιµότητα, η Novartis προχώρησε σε δράσεις δεντροφύτευσης σε συνεργασία µε την Οργάνωση Γη και στην αποκατάσταση των περιοχών του Κρυονερίου και της Δροσοπηγής στην Αττική, που είχαν πληγεί από τις δασικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2021. Πιστή στη δέσµευση της για ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος, η Novartis Hellas έχει προχωρήσει σε αποµάκρυνση όλων των πλαστικών µιας χρήσης από τις εγκαταστάσεις της ενώ είναι σε εξέλιξη η αντικατάσταση του στόλου συµβατικών οχηµάτων της εταιρείας µε αντίστοιχα προηγµένης τεχνολογίας.

*Το άρθρο δημοσιεύεται στο νέο τεύχος Fortune που κυκλοφορεί στα περίπτερα και περιλαμβάνει τη λίστα με τις πιο Αξιοθαύμαστες Εταιρείες στην Ελλάδα.