Ο δρόμος για το «Κράτος 2.0»

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, μιλά για την αναγκαία ψηφιακή μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας.

Στις 12 Μαΐου ο ΣΕΒ παρουσίασε μια από τις πιο αναλυτικές μελέτες για την ψηφιακή μεταμόρφωση της ελληνικής οικονομίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των βασικότερων κλάδων της χώρας. Έναν «οδικό χάρτη», όπως τον ονόμασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Θεόδωρος Φέσσας, κατά την εκδήλωση με αντικείμενο την έρευνα.

«Το οικονομετρικό μοντέλο που χρησιμοποιείται στη μελέτη προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4% (δηλαδή 7,6 δισ ευρώ) στο τέλος της τετραετίας» σημειώνει στο Fortune ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος. «Για να έχουμε αυτή την αύξηση του ΑΕΠ, καθώς και τις –πολύ συντηρητικά εκτιμημένες– 50,000 νέες, μόνιμες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, απαιτούνται, πέρα από τις ψηφιακές επενδύσεις που θα έκανε η χώρα ούτως ή άλλως, ένα επιπρόσθετο ποσό των 1,9 δισ. ευρώ σε ιδιωτικές και δημόσιες ψηφιακές επενδύσεις».

Στο πλαίσιο της δραστικής μεταστροφής των σημαντικότερων παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της ίδιας της λειτουργίας του κράτους, ο ΣΕΒ προτείνει 60 δράσεις σε 11 κλάδους της οικονομίας, οι οποίες θα αποτελέσουν συμπλήρωμα της κυβερνητικής στρατηγικής. Ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος τονίζει, πάντως, ότι όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας οφείλουν να μελετήσουν την πρωτοβουλία του ΣΕΒ για να τη χρησιμοποιήσουν ως ένα «σήμα αφύπνισης» για την επιτάχυνση της ψηφιακής τους μετάβασης, αλλά και ως μια προϋπόθεση για να πούμε ότι η Ελλάδα μπορεί επιτέλους να συμπεριληφθεί στις ψηφιακά ανεπτυγμένες χώρες.

O αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος.
O αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος.

Οι βασικές προτεραιότητες

Για τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο του ΣΕΒ, ορισμένοι τομείς θα πρέπει να μπουν μπροστά στη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης. «Στον πυρήνα του μετασχηματισμού βρίσκεται ο τομέας των τηλεπικοινωνιών» υπογραμμίζει ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος. «Εκεί οι επενδύσεις σε δίκτυα νέας γενιάς αποτελούν κρίσιμο προαπαιτούμενο για την ψηφιακή οικονομία. Οι επενδύσεις σε αυτό τον τομέα έχουν αρχίσει και θα πρέπει να απλουστευτούν οι διαδικασίες της δειοδότησης, για να επιταχυνθεί η μετάβαση, δεδομένου ότι τα απαραίτητα κεφάλαια υπάρχουν».

Όπως σημειώνει ο ίδιος, κομβικό ρόλο παίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας και οι αναδυόμενες ευκαιρίες για νέες χρηματοοικονομικές εφαρμογές. Ή αλλιώς το λεγόμενο Fintech. «Εδώ έχουμε ένα διττό στόχο: αφενός ένα σύγχρονο χρηματοπιστωτικό τομέα που παρέχει τις υπηρεσίες και προϊόντα που απαιτεί η ψηφιακή οικονομία και αφετέρου έναν αναδυόμενο κλάδο Fintech με εξαγωγική δραστηριότητα».

Ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη βάση και στην ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας. Όπως παρατηρεί, «η βιομηχανία στη χώρα μας είναι η καρδιά της οικονομίας, έχει εξαγωγικό προορισμό, απορροφά τους εργαζoμένους που έχουν υψηλές δεξιότητες και εξειδικεύσεις και δημιουργεί καλές και σταθερές θέσεις εργασίας».

Πόσο θα ωφεληθούμε από την ψηφιακή μετάβαση

Για το ΣΕΒ αλλά και τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ηγέτες που βρέθηκαν στην παρουσίαση της μελέτης του Συνδέσμου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά ζήτημα επιβίωσης. Αυτά ήταν τα λόγια του προέδρου και CEO του ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλη Τσαμάζ, όταν κλήθηκε να μιλήσει για την πρωτοβουλία. Σύμφωνα με το λεγόμενο δεκάλογο με τους κρίσιμους παράγοντες της επιτυχίας για το ΣΕΒ, στο προσκήνιο μπαίνουν τα εξής:

Η ένταξη του ψηφιακού οράματος με την πολιτειακή στρατηγική.

Η υπέρβαση της στρατηγικής από τα κυβερνητικά χρονικά όρια.

Η ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο κυβερνητικό έργο.

Η καθιέρωση ενός δομημένου πλαισίου ανάληψης αρμοδιοτήτων και καθορισμού επιμέρους στόχων και ελέγχου.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ευνοϊκού ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου για τα ανοιχτά δεδομένα.

Η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Η εκπόνηση από την πολιτεία ενός σχεδίου εξωτερικής ανάθεσης ψηφιακών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα.

Η προσεκτική στόχευση σε υποδομές, κλάδους της οικονομίας και υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η ορθή κατανομή της ψηφιακής πολιτικής σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.

Οι στοχευμένες εκπαιδευτικές δράσεις για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Ο ρόλος της πολιτείας στο ψηφιακό όραμα του ΣΕΒ

Σημείο-κλειδί για την επιτυχία των προτάσεων του ΣΕΒ αποτελεί η ορθή συνεργασία και η απαραίτητη προετοιμασία από πλευράς πολιτείας για την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που απαιτούνται. «Η πολιτεία έχει λάβει μέρος στην εκπόνηση της μελέτης, μέσω εξειδικευμένων workshops που κάναμε για τη μετάβαση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το Κράτος 2.0» σημειώνει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ τονίζει ότι η συγκεκριμένη μελέτη δρα συμπληρωματικά στην κεντρική κυβερνητική στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία, καθώς στο επίκεντρό της βρίσκονται μια σειρά από εξειδικεύσεις που αφορούν τις απαιτήσεις της ιδιωτικής οικονομίας. Προανήγγειλε, μάλιστα, και την επίσημη κατάθεση της μελέτης αυτής στην κυβέρνηση, «τόσο το γενικό της μέρος όσο και τις ειδικές κλαδικές μελέτες που εκπονούμε». Μάλιστα, ο ΣΕΒ έχει ήδη προτείνει τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ψηφιακής Στρατηγικής, το οποίο θα συνδιαμορφώνει την ψηφιακή στρατηγική και θα παρακολουθεί την υλοποίησή της.

Πώς μπορεί να καταπολεμηθεί η ανεργία και το brain drain

Στον πυρήνα των στόχων του ΣΕΒ από το ξεκίνημα της έρευνας μέχρι σήμερα βρίσκεται η ουσιαστική ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και η καταπολέμηση της ανεργίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το ζήτημα της ψηφιακής μετάβασης αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες ανάκαμψης σε επίπεδο εσόδων αλλά και δημιουργίας θέσεων εργασίας, καθώς παρατηρείται ένα απαισιόδοξο φαινόμενο: η Ελλάδα να διαθέτει ένα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό και οι δείκτες ανεργίας και μετανάστευσης να παραμένουν σε εξαιρετικά μεγάλα ύψη. «Σε ένα σταθερό και φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον θα είχαν γίνει οι απαραίτητες επενδύσεις σε ψηφιοποίηση, θα υπήρχε ανάπτυξη – και έτσι θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των νέων επιστημόνων που σήμερα μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Πέρα από αυτό, θα πρέπει να ξαναδούμε και το εκπαιδευτικό μας σύστημα συνολικά» παρατηρεί ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος.

Άλλωστε, το ζήτημα της 10ης πρότασης του δεκαλόγου που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες συνιστά τη σημαντικότερη ίσως προϋπόθεση για την υλοποίηση του οράματος του ΣΕΒ. «Όπως αναφέρουμε και στη μελέτη, πρέπει να διδάσκεται ο κατάλληλος συνδυασμός δεξιοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις σχολές, κάτι που δεν συμβαίνει σήμερα. Αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Κλειδί για την επιτυχία του φιλόδοξου σχεδίου του ΣΕΒ αποτελεί ο χρόνος. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου προειδοποιεί ότι έχουν ήδη χαθεί πολύτιμα χρόνια, στα οποία άλλες χώρες με παρόμοια οικονομία, όπως η Πορτογαλία, έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα μπροστά σε σχέση με την Ελλάδα. Απαραίτητες, όμως, προϋποθέσεις για τον ίδιο αποτελούν η πολιτική βούληση, ένα αποτελεσματικό και ακομμάτιστο σύστημα διακυβέρνησης και ένα φιλικό στις επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον. «Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πιάσουμε το στόχο. Να κερδίσουμε το στοίχημα». Ένα στοίχημα το οποίο θέτει για το ΣΕΒ τον απώτερο στόχο, να μπει μέχρι το 2030 η Ελλάδα στις ψηφιακά ώριμες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχετικά άρθρα