Ο ESM ενέκρινε την πρόωρη αποπληρωμή των ελληνικών δανείων στο ΔΝΤ – Το μήνυμα Ρέγκλινγκ για το μέλλον

AFP

«Χάρη στην παραίτηση που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF, Klaus Regling.

Εγκρίθηκε από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας η πρόωρη αποπληρωμή 3,3 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με τον επικεφαλής του Μηχανισμού, Κlaus Regling να δηλώνει ότι «θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ελλάδα».

Ειδικότερα, τα Διοικητικά Συμβούλια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF) συμφώνησαν σήμερα να παραιτηθούν από την υποχρεωτική υποχρέωση πρόωρης αποπληρωμής των δανείων ESM / EFSF σε σχέση με την προγραμματισμένη δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή της Ελλάδας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) .

Σύμφωνα με τις συμβάσεις δανείων του ESM και του EFSF με την Ελλάδα, η πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ έχει ως αποτέλεσμα το αναλογικό ποσό των δανείων του ESM και του EFSF να καταστεί αμέσως οφειλόμενο και πληρωτέο. Η παραίτηση από τον ESM και το EFSF σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα υποχρεωθεί να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή σε κανένα από τα ιδρύματα.

H δήλωση του Κλάους Ρέγκλινγκ

«Χάρη στην παραίτηση που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα είναι σε θέση να πραγματοποιήσει μια δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή στο ΔΝΤ. Αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα οικονομικά της χώρας, χάρη στη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Θα ενισχύσει επίσης την εμπιστοσύνη της αγοράς στην Ελλάδα, καθώς ακολουθεί τις χώρες του προγράμματος ESM / EFSF, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Κύπρο, οι οποίες έχουν αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ εκ των προτέρων.

Ο ESM και το EFSF είναι ο μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να εφαρμόσει πολιτικές που ενισχύουν την ανάπτυξη και διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του χρέους – αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον μας », δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ESM και Διευθύνων Σύμβουλος του EFSF Κλάους Ρέγκλινγκ.

Δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή

Στις 8 Φεβρουαρίου 2021, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε επίσημα αιτήματα στον ΕΜΣ και το EFSF προτείνοντας πρόωρη αποπληρωμή μέρους των εκκρεμών δανείων του στο ΔΝΤ, ύψους περίπου 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ (περίπου το 65% του εκκρεμούς δανείου στο ΔΝΤ). Αυτή θα είναι η δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή της Ελλάδας στο ΔΝΤ, μετά την αποπληρωμή 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Νοέμβριο του 2019.

Τα έγγραφα δανεισμού EFSF και ESM περιέχουν αναλογικές προβλέψεις αποπληρωμής όταν η παράλληλη επίσημη χρηματοδότηση του τομέα εξοφλείται νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Χωρίς την παραίτηση που εγκρίθηκε σήμερα, η Ελλάδα θα ήταν υποχρεωμένη να προβεί σε σωρευτική αποπληρωμή 104,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ESM και το ΕΤΧΣ παράλληλα με την αποπληρωμή του ΔΝΤ.