Ο καθημερινός αγώνας της ACS

H εταιρεία συνεχίζει εντατικά τη λειτουργία της, περιβάλλει με ένα ισχυρό πλέγμα προστασίας τους εργαζομένους της και ενδυναμώνει την εξυπηρέτησή της.

Τα έκτακτα µέτρα ασφαλείας που επιβλήθησαν και στη χώρα µας λόγω του COVID19, οδήγησαν σε µία τεράστια αύξηση της ζήτησης για online αγορές, ενώ παράλληλα και λόγω της υποχρέωσης των πολιτών να παραµείνουν σε κατ’οίκον περιορισµό, οι ανάγκες έγιναν ξαφνικά πολύ πιο «επείγουσες».

Παράλληλα όµως, οι ταχυµεταφορές έπρεπε να απορροφήσουν τις επιπτώσεις και τις αυξηµένες απαιτήσεις στη λειτουργία τους, λόγω των συγκεκριµένων µέτρων, όπως τις απουσίες εργαζοµένων τους που ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες, αλλά και τα αυξηµένα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων και των πελατών, που οδηγούν σε µεγαλύτερους χρόνους διαχείρισης της κάθε παράδοσης και συνεπώς και αυξηµένο κόστος. Η ACS συµµορφώθηκε απόλυτα µε τα µέτρα και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρµογή τους σε όλο το Δίκτυο των καταστηµάτων της που ανταποκρίθηκε υποδειγµατικά και µε υπευθυνότητα.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία για να ανταποκριθεί στην αυξηµένη ζήτηση, ενίσχυσε τις υποδοµές της σε χώρους, εξοπλισµό, µεταφορικά µέσα και προχώρησε σε προσλήψεις εργαζοµένων.

Μέριμνα για την προστασία των εργαζομένων και των πελατών

Με βασική της µέριµνα, την προστασία των πελατών και των εργαζοµένων της, η εταιρεία προχώρησε σε µία δέσµη µέτρων για την αποτροπή του COVID-19. Εστίασε στην προµήθεια του Δικτύου της µε ένα ικανό όγκο µέσων αυτοπροστασίας (µεταξύ άλλων, 3.000 λίτρα αντισηπτικό, 6.000 ζευγάρια γάντια πολλαπλών χρήσεων, 7.000 µάσκες πολλαπλών χρήσεων, καθώς και ειδικά συστήµατα ψεκασµού για απολύµανση), ενώ παράλληλα ενίσχυσε την κοινωνική αποστασιοποίηση µε την τοποθέτηση προστατευτικών plexiglass και τζαµιών στην υποδοχή του συνόλου των καταστηµάτων της, ώστε να αποτραπεί η άµεση επαφή του εργαζόµενου µε τον πελάτη που παραλαµβάνει την αποστολή του και καθιέρωσε καθηµερινή απολύµανση στους αποθηκευτικούς της χώρους.

Ενημέρωση και υπενθύμιση

Ταυτόχρονα, προχώρησε και στην ενηµέρωση των εργαζόµενων, µέσω του on line συστήµατος εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται στο κατάστηµα και των τερµατικών (PDA) των διανοµέων, επισηµαίνοντας τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή παρουσία των πελατών στα καταστήµατα, καθώς και τα απαραίτητα µέτρα αυτοπροστασίας για τους εργαζόµενους στο κατάστηµα και τους διανοµείς.

Ενίσχυση υποδομών, εξοπλισμού και εργαζόμενων 

Για να αντιµετωπίσει τον αυξηµένο όγκο δουλειάς, προχώρησε από την πρώτη στιγµή στην ενίσχυση των µεταφορικών της µέσων (µε 100 αυτοκινήτα και 30 δίκυκλα), στην ενίσχυση του δυναµικού της µε περισσότερους από 400 νέους ανθρώπους στη διαλογή και στη διανοµή, καθώς και στην εκµίσθωση νέων αποθηκευτικών χώρων επιφάνειας άνω των 4.000 τµ. Παράλληλα, ενδυνάµωσε το τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο για την εξυπηρέτηση του κοινού, µε ανθρώπους και νέες τηλεφωνικές γραµµές, καθώς και µε συστήµατα για την υποστήριξή τους, ενώ ενίσχυσε οικονοµικά τα καταστήµατά της.

Το προσωπικό των καταστηµάτων της, ιδιαίτερα στην Αττική, λειτούργησε µε βάρδιες και υπερεργασία σε 24ωρη βάση για να προχωρήσει ταχύτερα η διαλογή και οι παραδόσεις των αποστολών, ενώ εργάσθηκε ακόµα και Σαββατοκύριακα και σε επίσηµες αργίες.

Η ACS διαθέτει προηγµένα συστήµατα παρακολούθησης και ελέγχου όλων των λειτουργιών της εταιρείας και του Δικτύου καταστηµάτων της, µέσω των οποίων παρακολουθείται η διευθέτηση της αυξηµένης ροής των αποστολών και η αποκατάσταση του χρόνου παράδοσης, ο οποίος παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, φτάνοντας πλέον κατά µέσο όρο στις 3-4 ηµέρες µε ελάχιστες εξαιρέσεις.

Στήριξη στις ευπαθείς ομάδες

Η εταιρεία, αν και λειτουργεί υπό συνθήκες έντονου φόρτου εργασίας, συνεχίζει να στηρίζει τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µεταφέροντας δωρεάν, υποδειγµατικά και κατά προτεραιότητα, ποσότητες φαρµάκων και υγειονοµικού υλικού που της ζητείται για την εξυπηρέτηση ιατρικών αναγκών και για συνανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Η ACS, µε αίσθηµα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης για την προστασία του προσωπικού της, των συνεργατών της, αλλά και του ευρύτερου κοινού, συνεχίζει την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία της, βάσει του σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρείας και παρακολουθεί τις εξελίξεις, έτοιµη να προσαρµοστεί σε αυτές και να αναλάβει οποιεσδήποτε ενέργειες χρειαστούν για την προστασία των εργαζοµένων της και του κοινωνικού συνόλου, ενώ δεσµεύεται να προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί για να υποστηρίξει την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς.

* Το άρθρο δημοσιεύεται στο περιοδικό Fortune που κυκλοφορεί στο πλαίσιο του αφιερώματος «The Coronavirus Economy». 

Σχετικά άρθρα