Ο Όμιλος Κοπελούζου νικητής στον διαγωνισμό για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Ο Όμιλος Κοπελούζου νικητής στον διαγωνισμό για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Η κοινοπραξία FRAPORT AG- SLENTEL Ltd πλειοδότησε στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ και αναδείχθηκε ο προτιμητέος επενδυτής.

Με εφάπαξ τίμημα 1,234 δισ. ευρώ και 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό, η κοινοπραξία FRAPORT AG- SLENTEL Ltd ανακηρύχτηκε από το ΤΑΙΠΕΔ ως προτιμητέος επενδυτής για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.

Ειδικότερα, σήμερα αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές, που υποβλήθηκαν στις 10 Οκτωβρίου από τα επενδυτικά σχήματα CASA (Corporation America S.A.), METKA Α.Ε., FRAPORT AG- SLENTEL Ltd και VINCI Airports S.A.S. και ΑΚΤOR Παραχωρήσεις Α.Ε. για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης των περιφερειακών αεροδρομίων (ομάδες Α και Β).

Στη συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι η FRAPORT AG- SLENTEL Ltd υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά και ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Το ποσό που προσέφερε η κοινοπραξία ήταν σημαντικά υψηλότερο τόσο από την ανεξάρτητη αποτίμηση, όσο και από την αμέσως επόμενη προσφορά.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, ο προτιμητέος επενδυτής προσέφερε για την Ομάδα Α 609 εκατ. ευρώ εφάπαξ τίμημα και 11,3 εκατ. ευρώ ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό και 625 εκατ. ευρώ και 11,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την Ομάδα Β αντίστοιχα.

Οι επενδύσεις που αναμένεται να υλοποιηθούν ανέρχονται σε περίπου 330 εκατ. ευρώ σε χρονικό ορίζοντα τεσσάρων ετών, ενώ για όλη τη διάρκεια της παραχώρησης σε περίπου 1,4 δισ. ευρώ. Τα ποσά αυτά είναι επιπλέον του εφάπαξ τιμήματος και του ετήσιου εγγυημένου καταβλητέου μισθώματος.

«Η ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων με προσφορά που ανήλθε σε 1,234 δισ. ευρώ εφάπαξ τίμημα και 22,9 εκατ. ευρώ ετήσιο μίσθωμα αποτελεί μία αναγνώριση της δουλειάς του ΤΑΙΠΕΔ που κατάφερε σε ένα δύσκολο επενδυτικό περιβάλλον και σε συνθήκες πλήρους διαφάνειας, να προσελκύσει όχι μόνο κορυφαίους επενδυτικούς ομίλους αλλά και ένα τίμημα που ξεπερνάει τις προσδοκίες της αγοράς. Πρόκειται για κατεξοχήν αναπτυξιακό έργο αφού οι επενδύσεις σε όλη τη διάρκεια της παραχώρησης εκτιμώνται σε 1,4 δισ. ευρώ. Διασφαλίζονται ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις που θα μεταμορφώσουν τα 14 αεροδρόμια. Τονίζεται ότι δεν πωλούνται τα αεροδρόμια αλλά παραχωρείται η λειτουργία τους για 40 χρόνια μέσα σε ένα αυστηρό πλαίσιο διαρκούς ελέγχου από το δημόσιο»,  αναφέρει μεταξύ άλλων σε δήλωση ο διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Πασχάλης Μπουχώρης, με αφορμή την ολοκλήρωση της αποκρατικοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων.

«Οι υψηλές προσφορές των επενδυτών προεξοφλούν τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και του τουρισμού και είναι μία απόδειξη ότι, υπάρχουν σημαντικά διεθνή κεφάλαια που δεσμεύονται να επενδύσουν μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα», είπε ακόμη ο επικεφαλής του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «σημαντική ήταν η συμβολή όλων των φορέων της πολιτείας καθώς και της τουριστικής βιομηχανίας στην ευρύτατη διαβούλευση που προηγήθηκε. Από την παραχώρηση ωφελούνται οι επιβάτες μέσω καλύτερων υπηρεσιών αλλά και προκαθορισμένων ορίων χρεώσεων που συγκρίνονται ευνοϊκά με αντίστοιχα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, αλλά βέβαια και οι τοπικές οικονομίες αφού τα αεροδρόμια θα υποδέχονται περισσότερους επισκέπτες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, σε όρους τιμήματος, αποκρατικοποίηση που έχει πραγματοποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Το έργο αυτό βρίσκει το Ταμείο σε φάση κορύφωσης του προγράμματος του και εδραιώνει την προοπτική επίτευξης των στόχων αποκρατικοποιήσεων αφού με την ολοκλήρωση της συναλλαγής που αναμένεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2015, τα συνολικά έσοδα αποκρατικοποιήσεων θα έχουν ήδη υπερβεί τα 6,7 δισ.ευρώ».