Ο πραγματικός αντίκτυπος της πανδημίας στο ταμείο δεν έχει φανεί

pixabay.com

Αυξάνονται εκπρόθεσμες και μη πληρωμές – Έρευνα της Intrum δείχνει τις πιέσεις που δέχθηκαν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, με τις μισές να αγωνιούν για την ώρα της άρσης των μέτρων στήριξης.

Μία στις τρεις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, που έχουν διαπιστώσει μείωση κερδών, εκτιμούν ότι θα επιστρέψουν στην κανονικότητα το 2022 ή το 2023, οι έξι στις δέκα (61%) λόγω της αβεβαιότητας αναγκάστηκαν να επεκτείνουν τους χρόνους πληρωμής στους προμηθευτές τους κατά το προηγούμενο έτος και σχεδόν οι μισές (48%) έχουν αποδεχτεί πληρωμές σε μεγαλύτερο χρόνο για να μη χάσουν πελάτες.

Πρόκειται για στοιχεία του European Payment Report για το 2021 από την Intrum, που έδειξε ότι 42% των Ελλήνων επιχειρηματιών βλέπει το μέλλον με ενθουσιασμό (45% ο μ.ο. στην Ευρώπη) αλλά ο κίνδυνος πανευρωπαϊκής ύφεσης απειλεί τις πληρωμές του.

Το 66% των συμμετεχόντων (έναντι 35% το 2020) διαβλέπουν αυξημένο κίνδυνο για εκπρόθεσμες/μηδενικές πληρωμές από τους οφειλέτες της εταιρείας του κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις του δείγματος (57%) πιστεύουν ότι μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια οι συναλλαγές στη χώρα μας θα γίνονται χωρίς μετρητά, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ένα χρόνο πριν ήταν μόλις 25% και το 45% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα επιβιώσουν μετά την πανδημία εάν δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση φυσικών πληρωμών.

Το 44% των ελληνικών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι ο κίνδυνος πανευρωπαϊκής ύφεσης είναι μια μεγάλη πρόκληση για τις πληρωμές των πελατών κατά τους επόμενους 12 μήνες. Το 61% δηλώνουν ότι η πανδημία Covid-19 τους ώθησε να βελτιώσουν τη διαχείριση του κινδύνου των εκπρόθεσμων πληρωμών στην επιχείρησή τους (το αντίστοιχο πανευρωπαϊκό ποσοστό είναι 59%) και σχεδόν μία στις τέσσερις (24%) σχεδιάζει να εντοπίσει τα σημεία της επιχείρησης που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα για να προετοιμαστεί για μια οικονομική ύφεση (έναντι 19% στην Ευρώπη). Ταυτόχρονα, 34% των επιχειρήσεων σκοπεύουν να μειώσουν το κόστος έναντι 28% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Μεγαλύτερη η ανησυχία για τις πληρωμές 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, ο πραγματικός αντίκτυπος της πανδημίας στις πληρωμές δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί. Οι κρατικές ενισχύσεις σε συνδυασμό με την αυξανόμενη απροθυμία των επιχειρήσεων να διαπραγματευτούν πιο μακροχρόνιους όρους πληρωμής στήριξαν τη ρευστότητα κατά την προηγούμενη χρονιά. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (62%) δηλώνουν ότι ποτέ δεν ήταν τόσο ανήσυχοι για τη δυνατότητα των οφειλετών τους όσον αφορά την καταβολή πληρωμών. Η έκθεση διαπιστώνει ότι το 66% όλων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων προβλέπουν σημαντικό κίνδυνο ανάπτυξης εκπρόθεσμων και μη πληρωμών και καθώς αποσύρεται η κρατική υποστήριξη, η κατάσταση θα επιδεινωθεί.

Ωστόσο, οι εταιρείες στην Ευρώπη δεν επιβίωσαν μόνο χάρη στην κρατική υποστήριξη και την ενισχυμένη ανάπτυξη της τεχνολογίας. Η έκθεση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει προληπτικά μία προσέγγιση για το μετριασμό της πίεσης της ρευστότητας και του κινδύνου των εκπρόθεσμων πληρωμών. Περισσότερες από έξι στις 10 (65%) μικρές και μεσαίες εταιρίες δηλώνουν ότι η πανδημία τους ώθησε να βελτιωθούν σε αυτόν τον τομέα, σε σύγκριση με το 46% των μεγάλων εταιριών. Επιπλέον, εντός του 2021 και έως σήμερα, σημειώνεται πτώση 20% από το προηγούμενο έτος σε εταιρείες που έχουν αποδεχτεί πιο μακροχρόνιους όρους πληρωμής από ό,τι θα επιθυμούσαν ώστε να διατηρήσουν τις σχέσεις με τους πελάτες.