Ο σχεδιασμός, η σύνταξη και η παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ΕKE στο «μικροσκόπιο» των GREEN ANGELS

Συνάντηση των εταιρειών-μελών GREEN ANGELS με στόχο το σχεδιασμό ενός προγράμματος ΕΚΕ που θα συμβάλλει στη βελτίωση των επιδόσεων τους.

 

Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση εργασίας των εταιρειών-μελών GREEN ANGELS με κεντρικό θέμα το σχεδιασμό, τη σύνταξη και την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εστιάζοντας στα συστήματα διαχείρισης και τις διαδικασίες που μπορεί να ακολουθήσει η κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση για να βελτιώσει τις επιδόσεις της.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Grant Thornton, μέλους της Κοινότητας των GREEN ANGELS, ενώ παρόντες ήσαν εκπρόσωποι από κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Το εναρκτήριο λάκτισμα δόθηκε από τους Θεοφάνη Ξουλεή και Ανδρέα Τυράκη – General Community Managers των GREEN ANGELS, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο στρατηγικό σχεδιασμό της πρωτοβουλίας, στους τέσσερις πυλώνες υπηρεσιών προς τα μέλη και στις επόμενες προγραμματισμένες ενέργειες της Κοινότητας.

Ανακοίνωσαν επίσης την είδηση για τη σπουδαία διάκριση των GREEN ANGELS στα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος του Πανελλήνιου Συλλόγου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), στην κατηγορία της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, προσκαλώντας τα μέλη να παραστούν στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου στις 19.30 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Τα μέλη ενημερώθηκαν επίσης για την εξειδίκευση της μεθοδολογίας ΗΑΡΙ-Ε, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου αποκλειστικά για τους GREEN ANGELS σε κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, για την πρωτοβουλία σύστασης Ερευνητικού Τμήματος Εθνικών & Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων και Μέσων (ΤΕΕΧΕΜ) από τους GREEN ANGELS προκειμένου να προσφέρουν στα μέλη της κοινότητας, όλο το φάσμα της υποστήριξης που απαιτείται προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την πρόσβασή τους σε Εθνικές & Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για Καινοτόμες ιδέες που έχουν και που μπορούν να μετουσιωθούν σε επιτυχημένα Ερευνητικά & Εφαρμοσμένα Projects.

Η Kατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director της Grant Thornton, αναφέρθηκε στις νέες τάσεις σχετικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και στο πώς μπορεί μια εταιρεία να αναπτύξει προγράμματα ΕΚΕ βάσει διεθνών προτύπων. Συζητήθηκαν επίσης οι πρακτικές και τα οφέλη σύνταξης απολογισμών βιωσιμότητας, η σπουδαιότητα των KPIs και η νομοθεσία που θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Από την Eταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Eurocert, ο Κωνσταντίνος Καρβουνάκης, Υποδιευθυντής Πιστοποίησης, μίλησε περί των διαθέσιμων προτύπων πιστοποίησης σχετικά με το περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική υπευθυνότητα, εστιάζοντας στα οφέλη, στις νέες εκδόσεις, στο νομοθετικό πλαίσιο και στις τελευταίες τάσεις της αγοράς σχετικά με τις πιστοποιήσεις.