Ο Σωκράτης Κόκκαλης αποχωρεί από το Δ.Σ της Intracom

Ο Σωκράτης Κόκκαλης αποχωρεί από το Δ.Σ της Intracom

Ο Δημήτριος Χρ. Κλώνης αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου δ.σ. όλων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου.

Αποχωρεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom Holdings, ο ιδρυτής του ομίλου κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης. Ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Δημήτριος Χρ. Κλώνης αναλαμβάνει επίσης καθήκοντα Προέδρου δ.σ. όλων των θυγατρικών εταιριών του ομίλου (Intrakat, Hellas OnLine, Intrasoft International, Intracom Defense Electronics), αξίωμα το οποίο κατείχε ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης.

Κατόπιν τούτου και σε συνέχεια της μη αναπλήρωσης του αποχωρήσαντος Μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, το 6μελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

. Δημήτριος Χρ. Κλώνης Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
. Γεώργιος Αρ. Αννινος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
. Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό

Μέλος

. Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
. Σωτήριος Ν. Φίλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
. Δημήτριος Κ. Χατζηγρηγοριάδης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διαβάστε: H Intracom Telecom στους 10 μεγαλύτερους παρόχους ασφάλειας cloud

Η σύνθεση του δ.σ. της Intrakat

Σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Intrakat εξελέγη ο κ. Χρήστος Δ. Μηστριώτης.

Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

-Δημήτριος Xρ. Κλώνης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
-Πέτρος Κ. Σουρέτης, Α΄ Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος
-Δημήτριος Σ. Θεοδωρίδης, Β΄ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Δημήτριος Αρ. Παππάς, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Χαράλαμπος Κ. Καλλής, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Χρήστος Δ. Μηστριώτης, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
-Σωκράτης Σ. Κόκκαλης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Αλέξανδρος Εμ. Μυλωνάκης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Σωτήριος N. Φίλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
-Αναστάσιος Μ. Τσούφης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η νέα σύνθεση του δ.σ. της Hellas OnLine

Σε συνέχεια της αποχώρησης του κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, νέο Εκτελεστικό Μέλος εξελέγη η κα Ελευθερία Βασιλάκη. Κατόπιν αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

Δημήτριος Χρ. Κλώνης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Αρ. Άννινος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Εκτελεστικό Μέλος
Αντώνιος Ι. Κεραστάρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Ελευθερία Ι. Βασιλάκη, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Γλαύκος Π. Περσιάνης, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Ευαγ. Βλαχόπουλος, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Γ. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Εμ. Καλλέργης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος