ΟΔΔΗΧ: Άντληση 812,5 εκατ. ευρώ μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων

Με υπερκάλυψη κατά 1,52 φορές ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εξάμηνών εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.

Με υπερκάλυψη κατά 1,52 φορές ολοκληρώθηκε η δημοπρασία εξάμηνών εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου.

Αντλήθηκε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ με απόδοση 0,85%, σταθερή σε σχέση με την απόδοση της προηγούμενης δημοπρασίας εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας.

Το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 949 εκατ ευρώ και η υπερκάλυψη κατά 1,52 φορές του δημοπρατούμενου ποσού ήταν υψηλότερη απο αυτήν (1,38 φορές) της προηγούμενης δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων.