ΟΦΕΤ: Όταν η ηθική και η προσφορά συναντούν το σύγχρονο επιχειρείν

ΟΦΕΤ: Όταν η ηθική και η προσφορά συναντούν το σύγχρονο επιχειρείν
Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου
Οι Uni-pharma & InterMed, με αίσθημα ιστορικής ευθύνης, πρωτοστάτησαν στην κρίση κατά της πανδημίας του COVID-19.

Οι φαρµακοβιοµηχανίες από τη φύση τους, έχουν µάθει να λειτουργούν σε δύσκολες και έκτακτες συνθήκες.

Ωστόσο αυτή τη φορά τα πράγµατα ήταν σίγουρα πολύ πιο επιτακτικά και επείγοντα. Η πανδηµία του COVID-19, µία σοβαρότατη παγκόσµια υγειονοµική κρίση, ήταν η αφορµή για τον Όµιλο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ), να αποδείξει για ακόµη µία φορά, ότι δεν κάµπτεται από τα δύσκολα και τα επείγοντα, αλλά αντίθετα «τρέφεται» από αυτά.

Με επικεφαλής τη δυναµική πρόεδρο και CEO του Οµίλου κυρία Ιουλία Τσέτη αλλά και τους 565 εργαζοµένους, ο ΟΦΕΤ εργάστηκε άοκνα το διάστηµα της πανδηµίας, στηρίζοντας τους ασθενείς, τη δηµόσια υγεία, την αγορά εργασίας και την ελληνική οικονοµία.

Οι εργαζόµενοι µε αίσθηµα ευθύνης και απόλυτα προστατευµένοι υπερέβαλαν εαυτόν χωρίς ωστόσο να ρισκάρουν για την υγεία τους ούτε µία στιγµή, οι βάρδιες εναλλάσσονταν και οι µηχανές της παραγωγής δεν σταµάτησαν ούτε ένα λεπτό να παράγουν, ώστε τα προϊόντα να φθάνουν στον προορισµό τους την ώρα της ανάγκης.

Ένα καλοκουρδισµένο ρολόι- εργαζόµενοι, προµηθευτές, πελάτες, ασθενείς, κοινωνία- για όλη την εφοδιαστική και παραγωγική αλυσίδα. Την ίδια ώρα, µε αίσθηµα κοινωνικής και ιστορικής ευθύνης στην πιο σοβαρή υγειονοµική κρίση που βίωσε και βιώνει η Ελλάδα αλλά και όλος ο πλανήτης, η ναυαρχίδα του ΟΦΕΤ, η Uni-pharma SA ανακοίνωσε ότι θα δωρίσει εκατ. δόσεις Unikinon (µε δραστική χλωροκίνη) στα νοσοκοµεία της Ελλάδας και Κύπρου.

Η χλωροκίνη, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, εκτιµάται ότι αποτελεί µία επιτυχή θεραπεία για την αντιµετώπιση του COVID -19 και ήδη εντάσσεται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα πολλών ασθενών στα νοσηλευτήρια.

Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι όλη η διαδικασία της αγοράς της πρώτης ύλης, της παραγωγής του φαρµάκου αλλά και της υλοποίησης της δωρεάς, πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία της προέδρου και CEO του Οµίλου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη – ΟΦΕΤ κυρίας Ιουλίας Τσέτη.

Η ΜΕΓΑΛΗ ∆ΩΡΕΑ ΤΗΣ ΧΛΩΡΟΚΙΝΗΣ 

Η κυρία Τσέτη, µε γρήγορα αντανακλαστικά απέδειξε ότι όταν κάποιος θέλει, µπορεί να υλοποιήσει άµεσα, ακόµη και το πιο τολµηρό και δύσκολο project σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Η πρόεδρος του ΟΦΕΤ αποφάσισε να δράσει πυροσβεστικά, αγοράζοντας από την Ινδία το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020 ποσότητα 5 τόνων χλωροκίνης. Μετά από λίγο, τα σύνορα της Ινδίας έκλεισαν και σχεδόν κανείς στον κόσµο, δεν µπορούσε να προµηθευθεί την πολύτιµη δραστική ουσία. Εξάλλου, η Uni-pharma SA, υλοποιεί το διάστηµα αυτό, κλινική µελέτη ανοικτού τύπου για την χλωροκίνη, µε την ονοµασία HOPE σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και νοσοκοµεία αναφοράς, προκειµένου να αναδειχθούν ακόµη περισσότερα τα κλινικά δεδοµένα της δραστικής ουσίας.

Να θυµίσουµε, ότι η Uni-pharma SA ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020, ότι θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ 24 εκατοµµύρια δόσεις Unikinon στο Ελληνικό Κράτος. Η διοίκηση της εταιρείας εξάλλου, αποφάσισε να δωρίσει και στην Κυπριακή Δηµοκρατία, 60.000 του πολύτιµου φαρµάκου Unikinon. Ήδη το πολύτιµο φάρµακο, βρίσκεται στα νοσοκοµεία αναφοράς της χώρας από τις 3 Απριλίου 2020.

∆ΩΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ INTERMED

Σε µία ακόµη δωρεά προς το υγειονοµικό σύστηµα, προχώρησε ο ΟΦΕΤ και µέσω της InterMed. Η διοίκηση του Οµίλου, ένα µήνα µετά την πρώτη δωρεά, ανακοίνωσε στις 27 Απριλίου, ότι παρέδωσε στο υπουργείο Υγείας (µετά από δωρεάν χορήγηση οινοπνεύµατος από το υπουργείο Ανάπτυξης), πάνω από 14.000 λίτρα αντισηπτικού ΔΩΡΕΑΝ, µε προδιαγραφές του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί αµιγώς για νοσοκοµειακή χρήση. Η παραγωγή υλοποιήθηκε στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις της φαρµακοβιοµηχανίας InterMed, η οποία διέθεσε ανθρώπινο δυναµικό και πόρους, προκειµένου να υλοποιηθεί το σχέδιο.

Photo: Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Η InterMed έχει µακρά εµπειρία και τεχνογνωσία στο θέµα των αντισηπτικών µε τα σκευάσµατα Reval.

Η δωρεά του Unikinon αλλά και των αντισηπτικών ωστόσο, δεν αποτελούν µοναδικά παραδείγµατα κοινωνικής υπευθυνότητας του Οµίλου. Ο ΟΦΕΤ «τρέχει» εδώ και χρόνια ανθρωποκεντρικές δράσεις που εντάσσονται στην ευρύτερη Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οµίλου, µε άξονες την προστασία του Περιβάλλοντος, την στήριξη κοινωνικών ευπαθών οµάδων και την στήριξη της νέας γενιάς και της επιστήµης.

Η TELEIA ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΦΕΤ

Το σύνθηµα TELEIA, αποτελεί το ακρωνύµιο της φιλοσοφίας του Οµίλου και αφορά στις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, µεταφράζεται δε, ως εξής: Οµαδικότητα – Teamwork, Αδιαπραγµάτευτη Ηθική – Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτοµία- Innovation  και Υπευθυνότητα – Accountability.  Οι Uni-pharma & InterMed επίσης, (οι µοναδικές φαρµακοβιοµηχανίες στην Ελλάδα) αποτελούν από τον Ιανουάριο του 2016, υπερήφανα µέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουµενικού Συµφώνου των Ηνωµένων Εθνών