Οι επιχειρήσεις της Ελλάδας έχουν τα μεγαλύτερα εμπόδια χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη

Οι επιχειρήσεις της Ελλάδας έχουν τα μεγαλύτερα εμπόδια χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη
Photo: DALL•E
Σχεδόν το 10% των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης δηλώνει οικονομικά ευάλωτο, σύμφωνα με την ΕΚΤ.

Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα καταγράφουν τα μεγαλύτερα χρηματοδοτική εμπόδια στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση (SAFE).

Η έρευνα συγκέντρωσε στοιχεία μεταξύ 11.523 επιχειρήσεων της Ευρωζώνης καλύπτοντας τη χρονική περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2023. Σε αυτή συμμετείχαν 10.499 μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), που απασχολούν έως 250 εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που ανέφερε χρηματοδοτικά εμπόδια διαμορφώθηκε στο 13%, μειωμένο από το 14% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022.

Παρά την ετήσια κάμψη, το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από αυτό του μέσου όρου της Ευρωζώνης (6%).

Η αμέσως επόμενη χώρα μετά την Ελλάδα στη μέτρηση για τα χρηματοδοτικά εμπόδια είναι η Ισπανία, με 9% και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Πορτογαλία με 8%.

Σχεδόν το 10% των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης ευάλωτες

Στην έρευνα σημειώνεται -μεταξύ άλλων- πως το ποσοστό των επιχειρήσεων που δηλώνει οικονομικά ευάλωτο έφτασε στο 9%, σχεδόν στο επίπεδο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Οι επιχειρήσεις ανέφεραν κατά μέσο όρο ότι αναμένουν ότι οι τιμές πώλησης θα αυξηθούν κατά 3,7% τους επόμενους 12 μήνες (από 6,1% στην προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα της ΕΚΤ).

Ακόμα, εκτιμούν πως το κόστος των μη εργατικών εισροών τους θα αυξηθεί κατά 6,1%.

Επιπλέουν, αναμένουν ότι οι μισθοί των εργαζομένων τους θα αυξηθούν κατά 4,3% (από 5,4%), με αύξηση της μέσης απασχόλησης κατά 1,7% κατά το επόμενο έτος.

Το καθαρό ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν αύξηση της ανάγκης τους για τραπεζικά δάνεια ήταν μικρό (5%, σε σύγκριση με 4%).

Ταυτόχρονα, η διαθεσιμότητα τραπεζικών δανείων μειώθηκε, με το 10% των επιχειρήσεων να δηλώνει επιδείνωση. Έτσι, το χρηματοδοτικό κενό συνέχισε να διευρύνεται με μέτριο ρυθμό.

Οι επιχειρήσεις συνέχισαν να αναφέρουν εκτεταμένη αύξηση των τραπεζικών επιτοκίων και άλλων δεικτών του κόστους τραπεζικής χρηματοδότησης (καθαρό 86%), γεγονός που αντανακλά τη μετάδοση της σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής του παρελθόντος στο κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Μεταξύ των επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση για τραπεζικό δάνειο (27% των επιχειρήσεων), το 10% ανέφερε εμπόδια στη λήψη δανείου, ποσοστό που ήταν επίσης παρόμοιο με αυτό της προηγούμενης έρευνας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: