Όλο και πιο υπεύθυνες οι ελληνικές επιχειρήσεις

Ingram Publishing

Παγκόσμια αύξηση καταγράφεται στον αριθμό των επιχειρήσεων που δημοσιεύουν απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σύμφωνα με την International Business Report.

Στη δημοσιότητα δόθηκαν σήμερα τα συμπεράσματα της έρευνας International Business Report (IBR) της Grant Thornton,  στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκαν 2.500 συνεντεύξεις με επιχειρηματίες από 34 χώρες ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με την IBR, υπάρχει διαρκής αύξηση στον αριθμό των επιχειρήσεων που δημοσιεύει απολογισμούς Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), ενώ η πλειοψηφία αυτών θεωρεί ότι η δημοσίευση ενιαίων απολογισμών αποτελεί βέλτιστη πρακτική.

Βασικό παράγοντα για τη δημοσίευση εταιρικών απολογισμών αποτελεί η διαχείριση του κόστους που οδηγεί σε υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές παγκοσμίως, (αναφέρεται από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων με ποσοστό 67%, έναντι 56% το 2011). Αποτελεί, επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα στη Λατινική Αμερική (77%, πάνω από το 68% του 2011) και τη Βόρεια Αμερική (76%, πάνω από το 45% του 2011). Ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας επιρροής είναι η ζήτηση των πελατών/ καταναλωτών (64%) και ακολουθεί η άποψη ότι «πρόκειται για τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο δράσης» (62%).

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, σημαντικότερο παράγοντα για την εφαρμογή κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών αποτελεί η άποψη ότι «πρόκειται για τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο δράσης», χαρακτηριστικό το οποίο αναφέρεται για πρώτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια σε ποσοστό 72%.

Οι παράγοντες Κοινή Γνώμη/Εδραίωση του brand και Πρόσληψη / Διατήρηση Προσωπικού κατατάσσονται στη δεύτερη θέση σε ποσοστό 66% και οι δύο, ενώ το 2011 απαντώνται σε ποσοστά 60% και 46% αντίστοιχα. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο παράγοντας διαχείριση του κόστους παρουσιάζει σημαντική μείωση από 76% το 2011 σε 58% το 2014, καθώς επίσης και οι φορολογικές ελαφρύνσεις που μειώνονται από 72% το 2011, σε 48% το 2014. Επίσης, είναι εξίσου σημαντική η μείωση που παρατηρείται στον παράγοντα Ενημέρωση των Επενδυτών σε ποσοστό 24% το 2014, από το 58% του 2008.

Σύμφωνα με την IBR, η πιο σημαντική πρωτοβουλία της ΕΚΕ που εφαρμόζεται παγκοσμίως τους τελευταίους 12 μήνες είναι οι δωρεές σε κοινωφελείς σκοπούς και φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως αναφέρει το 68% των διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων. Για την ακρίβεια τα δύο τρίτα (65%) δήλωσαν ότι είχαν συμμετοχή σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ενώ το 65% ότι η ενεργειακή απόδοση των εταιριών τους και η διαχείριση των αποβλήτων είχε βελτιωθεί.

Προς το παρόν, κάτω από το ένα τρίτο (31%) των επιχειρήσεων, παγκοσμίως, δημοσιεύουν απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητας, είτε με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε μορφή ενιαίου εταιρικού απολογισμού, είτε μεμονωμένα. Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις σκοπεύουν (26%) να ξεκινήσουν την ανάπτυξη ενός απολογισμού ΕΚΕ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια.

Συνολικά, το 57% των ερωτηθέντων συμφωνούν ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με μη-οικονομικά θέματα, όπως η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η Αειφόρος Ανάπτυξη, θα πρέπει να δημοσιεύονται μαζί με τα οικονομικά αποτελέσματα.

Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ποσοστό 30% των επιχειρήσεων αναφέρει ότι δημοσιεύει απολογισμούς βιωσιμότητας, με το 14% να δημοσιεύει ενιαίο εταιρικό απολογισμό μαζί με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενώ το 16% αναφέρει ότι δημοσιεύει μεμονωμένα.

Διαβάστε ακόμη:

Το τρίπτυχο της υγιούς ανάπτυξης

Η έννοια της ΕΚΕ κερδίζει διαρκώς έδαφος

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην «πρώτη γραμμή»

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη «κερδίζει» τους καταναλωτές

Εταιρική κοινωνική ευθύνη, τότε και τώρα