Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι ζητούν αλλαγές στα οικονομικά συστήματα

AFP

Από την επαγγελματική κατάρτιση μέχρι το δημόσιο δίχτυ ασφαλείας, η απαίτηση για μια αλλαγή στην οικονομική πολιτική αυξάνεται.

του Siva Sithraputhran

Σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, μια νέα μελέτη δείχνει ότι μεγάλος αριθμός ανθρώπων ζητούν αλλαγές στα οικονομικά συστήματα που διαμορφώνουν τον κόσμο στον οποίο ζουν, από την αύξηση των φόρων στους πλουσιότερους έως την ενίσχυση στο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας.

Σύμφωνα με έρευνα του Pew Research Center που διεξήχθη στα τέλη του φθινοπώρου του 2020, η επιθυμία για ένα νέο οικονομικό σύστημα ήταν η ισχυρότερη στη Γαλλία, όπου το 70% των ερωτηθέντων απαιτούν μια πλήρη αλλαγή. Στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, περίπου το 50% των ερωτηθέντων υποστήριξαν ότι οι χώρες τους επρόκειτο να προβούν σε σημαντικές αλλαγές στην οικονομική πολιτική.

Ωστόσο, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν διαφορές σχετικά με τα ακριβή μέτρα πολιτικής, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι ερωτηθέντες ήταν σε μεγάλο βαθμό ενωμένοι σε ένα συγκεκριμένο μέτρο: πολύ λίγοι άνθρωποι θέλουν τα πράγματα να παραμείνουν ως έχουν, με ποσοστό που κυμαίνεται από 3% στη Γαλλία έως 12% στις ΗΠΑ.

Οι ερωτηθέντες αντέδρασαν θετικά στην ιδέα της δημόσια χρηματοδοτούμενης επιμόρφωσης των εργαζομένων για νέες δεξιότητες. Άλλες δημοφιλείς ιδέες περιλαμβάνουν την εφαρμογή πολιτικών που στοχεύουν στην παροχή βοήθειας σε όσους έχουν οικονομικές δυσκολίες, στην οικοδόμηση περισσότερων δημόσιων κατοικιών, και στην αύξηση των κυβερνητικών παροχών στους φτωχούς.

Οι πολιτικές που στοχεύουν στην αναδιανομή του πλούτου – αύξηση των φόρων στους πλούσιους και παροχή ενός καθολικού βασικού εισοδήματος – έτυχαν ανάμικτων αντιδράσεων.

«Η ιδέα ενός κρατικά χρηματοδοτούμενου καθολικού βασικού εισοδήματος έλαβε τη λιγότερη υποστήριξη σε καθεμία από τις τέσσερις χώρες μεταξύ των πολιτικών της έρευνας», ανέφερε το Pew Research.

Η ιδέα ενός εισοδηματικού δικτύου ασφάλειας υποστηριζόμενου από την κυβέρνηση βρήκε τη μεγαλύτερη υποστήριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες θεώρησαν ότι ήταν πολύ σημαντικό. Περίπου το 40% των Γερμανών και των Γάλλων αισθάνθηκαν το ίδιο, ενώ μόνο το 33% των Αμερικανών απάντησε θετικά.

Η φορολόγηση των πλουσίων έλαβε επίσης την υψηλότερη υποστήριξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το 48% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι είναι μια πολύ σημαντική πρόταση.

Σε καθεμία από τις τέσσερις χώρες που ερωτήθηκαν, αυτοί που βρίσκονται ιδεολογικά στα αριστερά του φάσματος ήταν πιο πιθανό από αυτούς που βρίσκονται στα δεξιά να πουν ότι είναι πολύ σημαντικό η εθνική κυβέρνηση να αυξήσει τους φόρους στους πλούσιους.