Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Plias με την Παπουτσάνης

Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Plias με την Παπουτσάνης

Η Παπουτσάνης κατείχε ήδη το 100% των μετοχών της απορροφηθείσας εταιρείας.

Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της εταιρείας «Plias Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Προμηθειών και Διανομών Καταναλωτικών Αγαθών» ανακοίνωσε η «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ Καταναλωτικών Αγαθών».

Σημειώνεται ότι δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές της «Παπουτσάνης ΑΒΕΕ Καταναλωτικών Αγαθών», στο πλαίσιο της ως άνω συγχώνευσης, λόγω του ότι η εταιρεία κατείχε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας.