Όμιλος Eurolife ERB: Υψηλές επιχειρηματικές επιδόσεις που επιστρέφουν αξία στην κοινωνία

Όμιλος Eurolife ERB: Υψηλές επιχειρηματικές επιδόσεις που επιστρέφουν αξία στην κοινωνία
Ο όμιλος σημείωσε σημαντικά λειτουργικά κέρδη και διατήρησε την πρώτη θέση στην κερδοφορία.

Το 2018 χαρακτηρίστηκε από υψηλές επιδόσεις και σημαντικές στρατηγικές πρωτοβουλίες για τον Όμιλο Eurolife ERB, μέλος του Fairfax Financial Holdings Limited. Σε μία ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά, κατάφερε να σημειώσει σημαντικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων που άγγιξαν τα €21,3 εκατ. και συνολικά κέρδη προ φόρων €198,3 εκατ., διατηρώντας την ηγετική του θέση σε κερδοφορία στον ασφαλιστικό κλάδο.

Οι επενδύσεις για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της λειτουργίας του, η ανάπτυξη της προϊοντικής γκάμας και η δημιουργία νέων εργαλείων που αναβαθμίζουν την εμπειρία των πελατών και των συνεργατών του, ήταν μερικές μόνο από τις περιοχές που εστίασε ο Όμιλος για το 2018. Επιπλέον, σημείωσε υψηλή παραγωγή με εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους €436 εκατ. και σημαντική αύξηση, σε ποσοστό 8%, του δείκτη Ισοδύναμων Ετησιοποιημένων Ασφάλιστρων (APE). Η συγκεκριμένη ενίσχυση οφείλεται στην αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου για αύξηση παραγωγής από περιοδικά ασφαλίστρα: πρόκειται για μια στρατηγική απόφαση που στόχο έχει την περαιτέρω ανάπτυξη των περιοδικών ασφαλίστρων, χτίζοντας βαθύτερες και πιο μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες του.

Με σύνολο ενεργητικού €2,8 δις, το 2018 χαρακτηρίζεται ως μία εξαιρετική χρονιά, καθώς ο Όμιλος διατήρησε τα υψηλά μερίδια αγοράς (11%), και συγκεκριμένα 20% στις Ασφάλειες Ζωής και 3% στις Γενικές Ασφάλειες1. Σε μια αγορά που παρουσίασε οριακή αύξηση, τα ποσοστά αυτά αποτελούν απόδειξη της εμπιστοσύνης του κόσμου και του δικτύου συνεργατών του Ομίλου Eurolife ERB στις υψηλής αξίας υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει.

Ιδιαίτερα υψηλό ήταν και το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων, που έφθασε τα €194 εκατ., και αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών ασφαλίσεων, καθώς και πληρωμές εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Το 2018 ήταν μια ιδιαίτερα παραγωγική χρονιά για τον Όμιλο Eurolife ERB και από πλευράς επενδύσεων σε υποδομές, με έργα που έφτασαν τα €2,5 εκατ. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος ενίσχυσε το ανθρώπινο δυναμικό του (+3% έναντι 2017), με προσλήψεις νέων ταλαντούχων στελεχών από διαφορετικούς κλάδους. Ειδικότερα, επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες, με στόχο να ενισχύει τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους εργαζομένους του:

-αναβάθμισε το portal συνεργατών, Eurolife Partners, προσθέτοντας νέες λειτουργικότητες, προκειμένου να διευκολύνει και να απλοποιεί το καθημερινό έργο των συνεργατών του.

-συνεργάστηκε με την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας Customer Relationship Management, Salesforce, για να αναπτύξει το πλέον καινοτόμο σύστημα εξυπηρέτησης πελατών στην ασφαλιστική αγορά, εστιάζοντας στις σύγχρονες ανάγκες τους για πιο εξατομικευμένη, ευέλικτη, απλή σχέση και συνεργασία.

Ταυτόχρονα, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δημιουργία εξατομικευμένων λύσεων για τους πελάτες της, η Eurolife ERB πιστή στη δέσμευσή της να καινοτομεί προς όφελος τους, εισήγαγε πρώτη στην Ελληνική αγορά το Walk to Win, το πρώτο ασφαλιστικό προϊόν που συνδυάζει τη νοσοκομειακή κάλυψη με τη φυσική άσκηση, παρέχοντας μειώσεις στο ύψος των ασφαλίστρων.

Ωστόσο, σε μια κοινωνία που προσπαθεί να προσαρμοστεί στην επόμενη ημέρα μετά την κρίση, οι άνθρωποι της Eurolife ERB νιώθουν ότι δεν αρκεί απλά να επιτυγχάνουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους. Αναγνωρίζουν ότι οφείλουν να εξελίσσουν τη σχέση με τους πελάτες και τους συνεργάτες, ανταποδίδοντας περισσότερη αξία στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Eurolife ERB παρουσίασε το πρόγραμμα «+πράττουμε» και δεσμεύθηκε να επιστρέφει κάθε χρόνο μέρος των κερδών του στην ελληνική κοινωνία. Πρόκειται για ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο με ουσιαστικές δράσεις και επενδύσεις στέκεται έμπρακτα δίπλα στην ελληνική κοινωνία.

Κάνοντας πράξη τη δέσμευσή αυτή, οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες που εντάσσονται στο πρόγραμμα «+πράττουμε» του Ομίλου Eurolife ERB, αναπτύσσονται σε 3 πυλώνες:

-Στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας μετά την κρίση, με δράσεις που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.

-Στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, προκειμένου περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στα αγαθά της μόρφωσης και της Τέχνης.

-Στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, ώστε να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες, περισσότερες επιλογές και αισιοδοξία για το μέλλον.

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurolife ERB, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κινούμαστε τα τελευταία χρόνια σε μια τροχιά ανάπτυξης που βασίζεται σε σχέσεις αξιοπιστίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας. Το 2018 ήταν ένας ακόμα σταθμός σε αυτήν την πορεία μας, καταγράφοντας και πάλι σημαντικές επιδόσεις, τόσο σε λειτουργικό όσο και σε συνολικό επίπεδο. Όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας μας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, έχουμε σταθεί αξιόπιστα δίπλα στους πελάτες μας προστατεύοντας αυτούς, αλλά και όσους και όσα τους περιβάλλουν. Σήμερα όμως προχωράμε πέρα από την προστασία των όσων έχουν αξία για τους πελάτες μας. Μέσα από το πρόγραμμα “+πράττουμε”, θα ανταποδίδουμε έμπρακτα αξία στην κοινωνία και ειδικότερα στα τμήματα εκείνα που χρειάζονται την στήριξη όλων μας».