Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη: Ισχυρό επιχειρηματικό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης

Στην ηγετική ομάδα των 25 «The Most Sustainable Companies in Greece 2020», δηλαδή των επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη, και επιχείρηση-πρότυπο, βρίσκεται από τις 7 Δεκεμβρίου 2020, ο Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.

Πρόκειται για 25 επιχειρήσεις – πρότυπα, που αναδεικνύουν τον Επιχειρηµατικό Χάρτη της Βιώσιµης Ανάπτυξης στη χώρα µας. Είναι µία τεχνική αξιολόγηση και όχι ένα βραβείο- όπου το έργο της υλοποίησης ανέλαβαν τα στελέχη του Δικτύου Quality Net Foundation και διήρκεσε αρκετούς µήνες. Το γεγονός αυτό, καθιστά τον τίτλο «Most Sustainable Companies» για τις βιοµηχανίες του ΟΦΕΤ, Uni-pharma και InterMed, ιδιαίτερα κρίσιµο.

Οι εταιρείες που εντάσσονται στην ηγετική οµάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηµατικής σκηνής ξεχώρισαν βάση της τεχνικής τους αξιολόγησης, από το Sustainability Performance Directory. Λειτουργούν ως παραδείγµατα καλής επιχειρηµατικής πρακτικής και µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου που συνδέεται άµεσα µε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων.

Όπως αναφέρει η πρόεδρος και CEO του Οµίλου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΒ και µέλος του ΔΣ του Global Compact Net Work Hellas κυρία Ιουλία Τσέτη, η ένταξή µας στο δίκτυο των 25 πιο βιώσιµων επιχειρήσεων της χώρας, «THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES» εκτός από τιµή, αποτελεί µεγάλη ευθύνη για τον Όµιλό µας.

Και συνεχίζει η κυρία Τσέτη: «Η βιώσιµη ανάπτυξη, η αειφορία, η έµφαση στην κυκλική οικονοµία, η στήριξη στις ευπαθείς οµάδες, στην επιστήµη και νέα γενιά, η ανάδειξη της αριστείας, το Ηθικό επιχειρείν και η κοινωνική υπευθυνότητα, αποτελούν τους κοµβικούς άξονες της Στρατηγικής µας, µε τους οποίους πορευόµαστε στο σηµερινό απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

H πανδηµία µας ανάγκασε να δείξουµε άµεσα αντανακλαστικά σε µία πρωτοφανή παγκόσµια υγειονοµική κρίση. Μας κατευθύνει δε, να σταθούµε στο ύψος των περιστάσεων και να δηµιουργήσουµε τις συνθήκες εκείνες, ώστε η χώρα µας να αποκτήσει επιτέλους αυτάρκεια και επάρκεια σε πρώτες ύλες τροφίµων και φαρµάκων. Αυτό το νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό µοντέλο, όπως και το µοντέλο της βιώσιµης ανάπτυξης, της υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας, της αειφορίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, όπως και της ενίσχυσης της έρευνας και της νέας γενιάς, υπηρετούµε µε θέρµη, αλληλεγγύη και ενσυναίσθηση στον Όµιλο Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη.

Ήρθε η ώρα να δούµε το σύγχρονο επιχειρείν µε µία άλλη οπτική µατιά, υπό το πρίσµα της βιώσιµης ανάπτυξης. Ήρθε η ώρα, να δούµε ξανά τη Γη µας, ως ένα αγαθό µέσο µε το οποίο µπορεί να καρποφορήσει ουσιαστικά η καθηµερινότητά µας, η αγορά εργασίας, η οικονοµία και να ζήσει µε ευηµερία η κοινωνία. Με τη λογική αυτή, δηµιουργήσαµε τη νέα πρότυπη µονάδα εκχύλισης φαρµακευτικών φυτών UniHerbo στα Οινόφυτα, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης φαρµακευτικών φυτών.  Οι κρίσεις των καιρών µας, απαιτούν εγρήγορση, άµεσα αντανακλαστικά, οργάνωση, ετοιµότητα, συµµαχίες».

Να σηµειωθεί ότι ο Όµιλος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, στο πρώτο κύµα της πανδηµίας της COVID-19 τον Απρίλιο του 2020, πρόσφερε δωρεάν στο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα 24 εκατ. δόσεις Unikinon (χλωροκίνη) και 60.000 δόσεις στο Κυπριακό εκ µέρους της Uni-pharma, ενώ εκ µέρους της InterMed, προσφέρθηκαν πάνω από 14.000 λίτρα αντισηπτικών στο δηµόσιο σύστηµα υγείας. Μία ακόµη δωρεά αντισηπτικών πραγµατοποιήθηκε τον Νοέµβριο του 2020 προς τις Κινητές Οµάδες Υγείας του ΕΟΔΥ.

Η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων -µε συνεργασίες Ιατρικών, Φαρµακευτικών Συλλόγων και της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας- η διαρκής φροντίδα του οικοσυστήµατος µέσα από µεγάλα Περιβαλλοντικά Προγράµµατα, η έµφαση στην έρευνα και στην καινοτοµία και η στήριξη στην επιστήµη και νέα γενιά- µέσα από µία σειρά γενναίων υποτροφιών από το Ίδρυµα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ- αποτελούν το ισχυρό και αδιαµφισβήτητο κοινωνικό αποτύπωµα του ΟΦΕΤ.

Εξάλλου, η κυρία Ιουλία Τσέτη εξελέγη παµψηφεί, µε 27 ψήφους, στην εκλογική διαδικασία του GLOBAL COMPACT NETWORK HELLAS, όπως προέκυψε από την Γενική Συνέλευση του Δικτύου στις 21 Ιανουαρίου 2021.

Όπως τόνισε µάλιστα η κυρία Τσέτη, αµέσως µετά την εκλογή της προς όλα τα µέλη, «ήρθε η ώρα να δυναµώσουµε την φωνή της παραγωγής, ώστε οι µελλοντικές κρίσεις- είτε οικονοµικές, είτε υγειονοµικές- να περνούν πιο ανώδυνα». Οι βιοµηχανίες Uni-pharma & InterMed είναι από το 2016, µέλη στο UN Global Compact Hellas, στο Οικουµενικό Σύµφωνο των Ηνωµένων Εθνών.