Όμιλος Υγεία: Συνεχής και σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα το 2017

Όμιλος Υγεία: Συνεχής και σημαντική βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματα το 2017

Ο όμιλος συνεχίζει να επιδεικνύει ανοδικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας.

Τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2017 που καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος ΥΓΕΙΑ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του 2017 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασε οριακή αύξηση και ανήλθε στα 206 εκ. ευρω έναντι 205,9 εκ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά 10% και ανήλθαν στα 33,5 εκ. ευρώ έναντι κερδών 30,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων και φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, παρουσίασαν σημαντική βελτίωση και ανήλθαν σε 19 εκ. έναντι κερδών 15,4 εκ.ευρώ το 2016.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, κατέγραψαν κέρδη 9,7 εκ. το 2017 έναντι κερδών 4,2 εκ. ευρώ το 2016.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της MARFIN INVESTEMENT GROUP, Αθανάσιος Παπανικολάου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

“Τα φετινά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή ανοδική πορεία του ομίλου ΥΓΕΙΑ και επιβραβεύουν τις προσπάθειες και τη σκληρή δουλειά των ιατρών, του προσωπικού και της διοίκησης του ομίλου. Είμαστε σίγουροι ότι ο όμιλος ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσει να αποτελεί τον ηγέτη της ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας και για τα επόμενα χρόνια”.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ανδρέας Καρταπάνης, ανέφερε μεταξύ άλλων:

“Στo τρέχον επιχειρηματικό περιβάλλον με την προσδοκία συνέχισης της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ συνεχίζει να επιδεικνύει ανοδικούς ρυθμούς λειτουργικής κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατέχει στον κλάδο. Στον όμιλο ΥΓΕΙΑ παραμένουμε προσηλωμένοι στο βασικούς μας στόχους για την έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και την άμεση εφαρμογή των κατάλληλων εργαλείων, που θα εξασφαλίσουν την αναπτυξιακή πορεία στοχεύοντας στην κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξασφάλιση επαρκούς ρευστότητας. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε έναντι όλων των συμμετόχων μας, πως παρά τις δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που βιώνει ολόκληρη η χώρα, όλοι εμείς στον όμιλο ΥΓΕΙΑ θα συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε με υπευθυνότητα τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς πιστεύουμε ότι η εν γένει ισχυροποίηση του ομίλου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την εθνική οικονομία».